Chefer okunniga om arbetsmiljöregler

7 juni 2004

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som reglerar arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nu har Statskontoret granskat hur verket underlättar för arbetsgivare och chefer att ta det ansvaret. Det visar sig att föreskrifterna fortfarande är okända hos många arbetsgivare. Enligt Statskontoret bör de krav som ställs av Arbetsmiljöverket antingen sänkas, eller så bör föreskrifterna vara tydligare. Rapporten Systematiskt arbetsmiljöarbete – en utvärdering av Arbetsmiljöverkets insatser, 2004:13, kan läsas på Statskontorets hemsida: www.statskontoret.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida