Cheferna följer inte lagen om rehabilitering

31 mars 2006

Revisorerna i landstinget i Uppsala är kritiska till att cheferna inom landstinget inte följer lagen om rehabilitering. En kontroll av 202 fall av längre sjukskrivningar för sjuksköterskor, vårdbiträden och läkare visade att cheferna i bara 57 procent av fallen hade genomfört den lagstadgade rehabiliteringsutredningen.

En orsak, enligt revisorernas rapport, kan vara att cheferna inte känner till sina skyldigheter. Revisorerna kräver nu att landstingsstyrelsen senast den 5 maj redovisar vad man tänker göra för att ändra på det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida