Chefläkare JO-anmäld för censurförsök

9 februari 1998

STOCKHOLM. Filipe Costa, cheföverläkare inom psykiatrin i södra Stockholm, har JO-anmälts av Vårdförbundets lokala avdelning för att han genom att begränsa de anställdas rätt att tala med pressen bryter mot den grundlagsfästa yttrande- och meddelarfriheten. I ett protokoll som skickats ut till alla anställda sägs nämligen att chefen, det vill säga Filipe Costa, innan en intervju genomförs ska godkänna skälet samt var den ska ske och med vem. Dessutom sägs i protokollet att chefen ska läsa artikeln i förväg och kunna korrigera den före publicering. I sin JO-anmälan säger Stockholmsavdelningen att det är mycket allvarligt att chefer hittar på egna regler för att hindra anställda från att yttra sig. ”Det här är inte något enskilt fall. Vi vet att andra chefer sagt samma sak, men det är första gången det skrivits på papper”, säger Stockholmsavdelningens ordförande Åsa Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida