Chefredaktören. Nytt säkrare år

5 januari 2011

Vid årsskiftet började den nya lagen om patientsäkerhet att gälla. Frågan är hur den ska tillämpas. Bland dem som arbetar i vården är frågetecknen många. ?

Beslutet om den nya lagen togs i riksdagen för mer än ett halvår sedan. Beskedet från politikerna var tydligt: Vården förväntas skapa en ny kultur kring patientsäkerhetstänkande, där vårdskador ska förebyggas och patienterna involveras mer i arbetet. ?

Eva Biderstrand är ansvarig för patientsäkerhetsarbetet på Beroendecentrum i Stockholm och är en av alla dem som under hösten väntat på information från vårdgivaren om hur den nya lagen ska tillämpas. Hon har väntat förgäves. Det är anmärkningsvärt hur sent vårdgivarna verkar ha agerat, trots att man känt till att lagen ska införas i över ett halvår. Först strax före jul gick SKL, Sveriges kommuner och landsting, ut med sin första utförliga information om lagen till kommunerna och landstingen runtom i landet.?

För Eva Biderstrand blev facket räddningen. Genom Vårdförbundets heldagsutbildning om lagen fick hon ett underlag för att kunna börja arbetet med att genomföra de förändringar lagen kräver.

Facket tar sitt samhällsansvar, men nog borde väl vårdgivarna ha gått före i arbetet med att informera och utbilda??

Förhoppningsvis blir det mer fart på arbetet nu efter årsskiftet när lagen är ett faktum. I Vårdfokus beskriver vi behoven av forskning på området. Sverige ligger långt efter länder som Holland, Storbritannien och Australien.

Forskning behövs för att ge kunskap. Kunskap som vården behöver för att öka patientsäkerheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida