Chefredaktören. Säga ifrån kan man göra på olika sätt

2 november 2011

Läs om verksamhetschefen Ann Jimson som försökte lämna tillbaka arbetsmiljöansvaret till sin närmaste chef när hon inte längre upplevde sig ha befogenhet att påverka sina medarbetares arbetsmiljö.

Den möjligheten ger arbetsmiljölagstiftningen. För det är ett stort ansvar att ta. Det har inte minst den verksamhetschef i Kristianstad fått erfara som i slutet av oktober stod åtalad för arbetsmiljöbrott, anklagad för att ha orsakat att en sjuksköterska smittats av tbc genom felaktiga rutiner.?

Trots den tydliga lagen är det ovanligt att arbetsmiljöansvaret prövas. När man läser i det här numret av Vårdfokus om hur chefer ser på sitt ansvar att anpassa verksamheten till medarbetarnas olika förutsättningar att arbeta skift, blir frågan hur många som egentligen inser allvaret i lagstiftningen. Klarar man inte rotationstjänst av hälso- eller åldersskäl kan det vara skäl till uppsägning, säger en personalchef.?

Ett sätt att säga ifrån är den rastkampanj som genomfördes på flera håll i landet under en vecka i oktober. Se till att ta rast eller registrera om du inte kan, var uppropet. Allt för att göra det tydligt för arbetsgivaren att sjukvårdens organisation inte medger självklara rättigheter som att få en rejäl, välbehövlig vila mitt i ett dagslångt arbetspass.

Arbetstidsfrågan engagerar. I det här numret av Vårdfokus kan du läsa en rad olika artiklar i ämnet. Allt handlar inte om mödosamt arbete för att påverka och förändra. Det finns också plats för innovativa idéer som i danska Kolding där ljus i olika färger prövas för att hjälpa nattpersonalens biologiska klocka att gå rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida