Chefredaktören. Välkommen till en mer välmatad tidning!

Vårdfokus senaste läsarundersökning visar tydligt att ni som läsare vill ha mer nyheter som berör det egna yrket. Detta har vi nu tagit till oss och utökar från och med det här numret tidningen med åtta sidor, där våra kunniga redaktörer ger de fyra professionerna en specialsydd mix av nyheter, fakta och intervjuer. Vi har valt att kalla sidorna ”Extra läsning”. Därmed vill vi betona att ni som läsare självklart möter artiklar som berör yrkesfrågor också i den övriga delen av tidningen.

I månadens tema tar vi upp den palliativa vården. Jag går tillbaka till det tema om palliativ vård som Vårdfacket hade 2005. I inledningen skriver temaredaktören att trots utredningar ”har inte så mycket hänt. Vad är egentligen problemet, vilka är hindren?”?

Sju år senare ställs i vårt tema återigen samma fråga: ”När får döden bli rofylld?” Utvecklingen av den palliativa vården går långsamt, fortfarande är döden ibland förknippad med smärta, ångest och ensamhet i vården.

I temat berättar sjuksköterskor om den ”dåliga döden”. De minnena sitter som fastetsade i deras minnen, ”hon skrek av ångest och smärta”. Umeå­forskarnas intervjuer visar att upplevelserna sitter kvar i åratal.

Enligt Anna Sandgrens forskning har akutsjuksköterskor svårt att hantera en arbetssituation där de måste skifta mellan akutvårdstänkande och palliativt tänkande. Det kan leda till att de undviker den döende patienten.

I år har ett nationellt vårdprogram för den palliativa vården publicerats, senare kommer också nationella riktlinjer.

Förhoppningsvis kan dessa konkreta verktyg leda till att fler får del av den självklara rätten till en värdig död.? ??? ????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida