Chefsläkare kritiserade åtalet mot sjuksköterskan

När Göta hovrätt i dag fortsatte målet mot den sjuksköterska i Kalmar som är åtalad för vållande till ett litet barns död inträffade en överraskning. Chefsläkaren i Kalmar, Lars Ahlgren, ifrågasatte nämligen hela målet.

27 april 2005

Lars Ahlgren var verksamhetschef på barnkliniken i Kalmar när dödsfallet inträffade för tre år sedan. När han precis hade avslutat sitt vittnesmål bad han hovrätten om att få ställa en fråga till åklagare Carina Maxson.

– Vi är vana med ett system där händelser inom vården går för utredning till Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, men här väljer åklagaren att gripa in innan Socialstyrelsen gjort någon analys ? varför? Hela Vårdsverige undrar.

Svaret från Carina Maxson var att händelsen väckt uppmärksamhet i medier, att hon var skyldig att inleda en förundersökning om brott samt att personal inom hälso- och sjukvården inte är undertagna brottsbedömningar.

Efteråt sade Lars Ahlgren till Vårdfacket att åklagare visserligen kan inleda en förundersökning, men att de flesta åklagare i den här typen av fall sedan väljer att inte åtala.

– Inom Vårdsverige finns en stark irritation över att åklagare inte avvaktar de utredningar som görs av Socialstyrelsen utan själva tar initiativ, sa han.

Vetenskapligt råd håller med

En som har samma inställning är Ragnar Olegård, vetenskapligt råd på Socialstyrelsen. Han vittnade i rättegången som sakkunnig och har lämnat ett yttrande om händelsen i Kalmar.

Han sade efter dagens förhandling att det är en olycklig utveckling. Om åklagare siktar in sig på enskilda individer är risken stor att personalen slutar anmäla händelser. Det är negativt för det förebyggande säkerhetsarbetet och därmed negativt för patienterna.

Även forskaren och före detta intensivvårdssjuksköterskan Synnöve Ödegård, som arbetar med en doktorsavhandling om patientsäkerhet, tog som sakkunnig upp det här resonemanget i sitt vittnesmål.

Varnar för syndabockstänkande

Efter att ha pekat på brister och misstag som hon ansåg ha förekommit i samband med dödsfallet i Kalmar sa hon att det vore förödande med en återgång till att leta efter enstaka syndabockar.

– Det viktiga är att granska hela systemet för att se hur vi kan undvika liknande händelser i framtiden, ansåg hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida