sommaren 2021

Chefsläkaren: Semesterskuld och personalbrist största problemen

Chefsläkaren: Semesterskuld och personalbrist största problemen
Johan Lugnegård, chefsläkare på Akademiska sjukhuset. Foto: Staffan Claesson

Akademiska sjukhusets chefsläkare Johan Lugnegård medger att det under sommaren har varit ökade patientsäkerhetsrisker och oacceptabla väntetider. Han pekar ut sjuksköterskebristen och semesterskulden som grundproblemet.

Vårdfokus har tidigare i dag berättat om hur Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i somras övervägde att stänga akuten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Många patienter har fått vänta länge på en vårdplats, vilket påverkat patientsäkerheten. Samtidigt har vårdavdelningarna pressats av överbeläggningar, och även där har patientsäkerhetsbrister upptäckts.

Vårdfokus sökte sjukhusdirektör Marianne van Rooijen för en kommentar men hänvisades vidare till chefsläkare Johan Lugnegård. Han väljer att svara på våra frågor via mejl.

Hur kunde läget bli så här allvarligt?

— Efter 18 månader med pandemi hade vi en situation med en stor ledighetsskuld till personalen och vi bedömde att det var prioriterat att ge alla som så önskade fyra veckors semester. Att inte erbjuda semester, bedömde vi, skulle kunna leda till uppsägningar och en än värre personalsituation. Vi gick därför in i sommaren med färre vårdplatser än föregående somrar. Detta tillsammans med ett oväntat högt söktryck ledde till en mycket belastad situation på vår akutmottagning och våra avdelningar den första hälften av sommaren. Vi hade dessutom, efter pandemin,  patienter med allvarliga tillstånd såsom cancer som måste få sin behandling (så kallad imperativ vård). Detta ledde till en extra hög belastning inom den kirurgiska vården.

— I botten ligger en mångårig situation med brist på framför allt sjuksköterskor som blir extra tydlig på sommaren när lagreglerad ledighet som semester och föräldraledighet ska tas ut.

Att Ivo ens överväger att stänga en akut är allvarligt. Vad säger du om det?

— För mig är det svårt att förstå hur en stängning av Region Uppsalas enda kompletta akutmottagning skulle gynna patientsäkerheten.

Anser du att patientsäkerheten har varit god? Är det den vård som medborgarna kan förvänta sig sommartid?

— Det går inte att uttrycka i generella termer. Självklart innebär en överbelastad situation att omhändertagandet av patienterna påverkas negativt med ökade patientsäkerhetsrisker som följd. Vi följer kontinuerligt avvikelser och vårdkvalitet. De väntetider och vistelsetider vi har sett på akutmottagningen är inte på den nivå man som medborgare kan förvänta sig. Vi måste dock göra det bästa möjliga utifrån givna förutsättningar och vår personal har töjt sig till det yttersta för att ta hand om de som söker vård hos oss.

Vad har ni gjort för att komma tillrätta med problemen?

Vi påbörjar planeringen för sommaren 2022 nu. Vi arbetar kontinuerligt med rekrytering för att öppna fler vårdplatser. Vi ser över semesterperioder, schemamodeller med mera. Det finns dock strukturella problem som ligger utanför Akademiska sjukhusets påverkansmöjlighet.

— På regional nivå pågår även arbete för att förbättra omhändertagandet av de mest sjuka äldre (vårdcentrum).

Vad behöver ni göra nu och framöver för att det här inte ska upprepas?

— Behålla och rekrytera personal. Fortsätta arbetet med vårdprocesser för att förkorta vårdtider och undvika onödiga inläggningar.  

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida