Chefspolicy-projektet har startat

14 april 1997

Medlemmar i Vårdförbundet som också är chefer är viktiga för hela medlemskåren. De har inflytande över löner, arbetsorganisation och arbetstidsförläggning. Men de behöver stöd för att känna att de gör ett bra jobb, menar man på Vårdförbundet SHSTF. Därför har ett projekt just startats för att göra tydligt vilken resurs för alla medlemmar de är.

En chefspolicyskrift ska utformas under projekttiden som avslutas i oktober. Projektet leds av Ingela Bengtsson, ombudsman på Vårdförbundets personalpolitiska avdelning. Samverkan sker med Riksföreningen för Vårdadministratörer och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

I samband med projektstarten kom Vårdförbundets studiematerial ”Chef och guld värd” ut. Tanken är att det ska kunna användas som underlag när frågor som rör chefsrollen diskuteras, exempelvis i ett nätverk för chefer. Studiematerialet kan beställas från Vårdförbundet Material, tel 08-709 05 43 eller fax 08-709 05 31.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida