CPAP – en hjärtesak

30 januari 2009

I Vårdfacket nummer 12 läste jag nyfiket under rubrikerna som handlade om livsstilsförändringar och läkemedel i temat Hjärta-kärl. Besvikelsen var stor då jag inte såg någonting om cpap-behandling (övertrycksandning på mask).

Många vetenskapliga studier visar att sömnapnoiker har kraftigt ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtarytmier, stroke och diabetes typ 2. Beräkningar visar att cirka fem procent av den vuxna befolkningen har sömnapné. Det innebär cirka 360 000 personer i Sverige.

cpap som behandlingsform har funnits i drygt 25 år men antalet cpap-användare har de sista fyra åren fördubblats i Sverige och ännu har vi inte nått upp till ens hälften av behovet. Studier har till och med visat att patienter som haft behov av pacemaker har blivit friska från sina arytmier trots att de inte fått någon pacemaker utan endast fått cpap som behandling, som då behandlat både sömnapnén och arytmierna. Bara här finns en kostnadsbesparing på cirka 50 000 kronor.

Sömnapnoikern stressar på natten, hjärtfrekvensen varierar kraftigt, blodtrycksvärdena kan nå upp till 300/150 mmhg, mängden tillväxthormon minskar, lipidomsättningen minskar, glukos­toleransen försämras. Sömnapnoikern får ingen anabol uppbyggande och reparerande sömn. I stället vaknar han/hon varje morgon efter en katabol nedbrytande natt helt utmattad. För att denna person ska orka med att ändra sin livsföring krävs att han/hon får en god natts sömn. Enda möjligheten för en god natts sömn för en sömnapnoiker är cpap-behandling.

cpap-behandling är en viktig behandling för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. De som får sin cpap-behandling orkar oftast därefter ta tag i sin livsföring och får ett friskt socialt liv med mindre sjukdagar.

 – CPAP-sköterska i Skåne

Svar:
Våra teman har inte som ambition att vara heltäckande inom sina ämnesområden. Tanken är att fånga upp aktuell forskning och behandling. Men vi tar gärna emot kommentarer som kan komplettera bilden. Tack för din kommentar om cpap-behandling!

-Vänliga hälsningar, Irene Wanland. ansvarig utgivare för Vårdfacket

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida