Cytodiagnostikers legitimation utreds

Nu ska det utredas om inte även cytodiagnostiker ska få yrkeslegitimation eller åtminstone skyddad yrkestitel.

13 oktober 2005

Vid dagens regeringssammanträde beslutade regeringen att höra vad lagrådet har att säga om förslaget att ge audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer legitimation. Vidare föreslås att skyddad yrkestitel skall införas för legitimationsyrkena optiker, kiropraktor och naprapat.

Om riksdagen sedan säger ja föreslår regeringen att ändringarna börjar gälla 1 april 2006.

Utredningen om bland andra biomedicinska analytikers behörighet överlämnades till socialdepartementet i april i fjol. Nu vill vård- och omsorgsministern Ylva Johansson gå ett steg längre. I lagrådsremissen skriver hon att regeringen även har för avsikt att utreda hur behörighetsreglerna för andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården ska regleras.

Bland annat vill hon att önskemålen om legitimation eller skyddad yrkestitel för cytodiagnostiker, fysioterapeuter, kuratorer inom hälso- och sjukvården och perfusionister ska bedömas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida