Cytologutbildning växer till sig

Den framgångsrika satsningen på cytologiutbildning i Malmö har utökats med tio poäng.

2 november 1998

Länge såg det kärvt ut med återväxten för landets cytologassistenter. Som Vårdfacket rapporterat i flera artiklar de senaste åren riskerade åtskilliga landsting att stå med en halverad arbetsstyrka några år in på 2000-talet. Vidareutbildningen till cytologassistent var nedlagd och medelåldern i yrket hög.

I landsting och riksdag ställdes det frågor om hur bristen skulle avhjälpas och behovet av utbildade cytologassistenter säkras.

I den medvinden valde Malmö vårdhögskola att på försök starta en 20- poängskurs i cytologi förra hösten. Rekordmånga, 37 personer, sökte till kursen som därför upprepades under våren. Av 16 möjliga fullföljde 14 studerande utbildningen.

Inspirerade av framgången byggde vårdhögskolan i höst på med  tio poäng (21–30). Kurser i cytologi är dyra att ge och antalet utbildningsplatser är, liksom på 20-poängaren, begränsat till åtta. Tolv personer sökte till den nya 10-poängaren.

Specialistutbildningen i klinisk cytologi 20 poäng ägnar sig huvudsakligen åt gynekologisk cytologi och fortsättningskursen åt luft- och urinvägar med en orientering i punktering och kroppshålor.

För att ge alla som gått de 20 första poängen möjlighet att fortsätta till 30 poäng ges kursen ännu en gång i vår. Men från och med nästa höst slår skolan ihop de två kurserna till en 30-
poängskurs som är tänkt att starta varje höst så länge efterfrågan är tillräckligt stor.

Den kommer då att ges inom ramen för magisterprogrammet. Den biomedicinska analytiker som så önskar kan efter grundexamen (120 poäng) och 30 poäng i cytologi bygga på med en 20- poängsuppsats och bli magister i biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning cytologi.

Vårdförbundets riksförening för klinisk cytologi, som i flera år kämpat för att få en 40- poängsutbildning, var inför 20-poängsstarten förra året aningen oroad över att de som gick ut från den skulle välja bort eventuella påbyggnader, eller att arbetsgivarna skulle tycka att mer än 20 poäng var onödigt, och de nyutbildade därmed skulle kunna bli ett B-lag inom yrkeskåren. Men i dag är de farhågorna borta och riksföreningen är nöjd med utvecklingen.

Planerna på att med EUs regionstödspengar  starta en cytologassistentutbildning på 40 poäng i Umeå är tills vidare lagda på is. Idén stupade främst på att hela kliniken i Umeå då stod inför en stor ombyggnad som skulle ta för stora resurser i anspråk

Är det då framsynta landsting som med förmånliga villkor erbjudit sina anställda att gå Malmö-utbildningen? Nej, enligt både studierektorn och den kursansvariga läraren har de studerande biomedicinska analytikerna börjat helt av eget intresse och med egen finansiering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida