Dagens regler tillåter barnmorskor att utföra medicinska aborter

Det behövs inga regeländringar för att barnmorskor ska kunna ta hand om de medicinska aborterna hävdar Socialstyrelsen en rapport i dag. 

– Dagens reglering ger redan utrymme för barnmorskorna att ta hand om en betydligt större del av abortverksamheten än de gör på de flesta håll i landet. Möjligheterna har funnits där hela tiden men har väl inte varit uppenbara för så många, säger projektledaren Katrin Ekström, utredare vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsenhet, som kallar dagens rapport för ett klargörande.

I somras tillsatte Socialstyrelsen en utredning som bland annat skulle undersöka barnmorskornas ansvar och kompetens, om de kunde få hand om de medicinska aborterna och om det i så fall krävde utbildning och eventuellt lagändringar.

Långa väntetider bakom krav på ändring

Bakgrunden var de långa väntetiderna till abort och åtskilliga försök från Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet, andra organisationer och en del riksdagsledamöter att få gehör hos myndigheter och regering för att barnmorskorna ska få ta det fulla ansvaret för de medicinska aborterna. Propåer som gick ut på att om barnmorskorna fick ansvaret skulle kötiderna kortas.

Inläggen ledde till att socialdepartementet gav Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka hur långa väntetiderna egentligen var. Socialstyrelsen kom fram till att de var alldeles för långa.

– Vår genomgång var den första i sitt slag. Men kontinuerliga uppföljningar ute på klinikerna vore önskvärda. Ju färre kirurgiska aborter, desto bättre. Och det är verksamhetscheferna som ansvarar för att abortverksamheten fungerar på bästa sätt med hög patientsäkerhet och tillgänglighet, säger Katrin Ekström.

Barnmorskor kan ta ansvar för ultraljud

Ordningen att läkarna ska göra den vaginala ultraljudsundersökning som bestämmer graviditetens längd innebär en bromskloss eftersom väntetiderna för en tid hos läkare på sina håll kan vara långa. 

– Läkarna har sagt nej till att barnmorskor utför vaginalt ultraljud. Men det är inte regelstyrt. Det kan utföras av den som har utbildning, oavsett om det är en läkare eller en barnmorska. Det är upp till verksamhetschefen att se om det finns barnmorskor som vill och kan, eller vill utbilda sig i, att utföra vaginala ultraljud, konstaterar Katrin Ekström.

I hälso- och sjukvården är verksamhetschefen ofta läkare men kan lika gärna vara till exempel en sjuksköterska.

När abortlagen kom 1975 skrevs det in att abort är en medicinsk insats som är förbehållen läkare. Men lagen skrevs när det bara fanns kirurgiska abortmetoder. När det gäller medicinska aborter konstaterar Socialstyrelsen att läkaren är ansvarig för ordination av läkemedel och för efterkontrollen – det vill säga att konstatera att aborten är gjord och graviditeten avbruten. 

– Vid medicinska aborter passar generella direktiv väldigt bra, och de finns redan som praxis på flera stora vårdenheter. Ordinationer av läkemedel enligt generella direktiv kan vara väldigt specificerade och det är helt upp till verksamhetschefen att styra vad som ska ingå och vilka som omfattas, säger Katrin Ekström.

Barnmorskor sköter efterkontrollen

Redan i dag är det oftast barnmorskorna som tar hand om efterkontrollen – och som kallar på läkare i de fall allt inte är normalt. Det är också de eller sjuksköterskor som tar kontakt med den relativt stora grupp kvinnor som uteblir från efterkontrollen och försöker motivera dem att komma.

– I rapporten finns fortfarande den förlegade synen att läkaren i alla lägen måste ansvara för medicinska aborter när den kompetensen även finns hos barnmorskor.
Barnmorskans kompetens finns redan idag för att utföra medicinsk abort så det som behövs är en ändring i abortlagstiftningen för att möta dagens verklighet. Barnmorskors kompetens måste tas tillvara. En förändring måste komma till för att minimera väntetider och för att minska kvinnors lidande, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i ett uttalande.

”Så långt man kan komma utan lagändring”

Hos Barnmorskeförbundet är man mer positiva till rapporten.

– Den pekar på hur praxis bör vara och säger att verksamhetscheferna kan organisera abortverksamheten så att barnmorskorna handlägger de medicinska aborterna från början till slut. Och verksamhetschefen kan vara en sjuksköterska. Utan att ändra abortlagen är det här det mesta man kan åstadkomma i dag. Ett bra, säkert och snabbt omhändertagande av kvinnan är viktigast, säger barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund.

Rapporten heter Medicinska aborter, fördelning av arbetsuppgifter – praxis och regelverk och finns på socialstyrelsens hemsida.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida