”Dags att definiera radiologisk omvårdnad”

Vad menar vi röntgensjuksköterskor egentligen när vi säger radiologisk omvårdnad, frågar sig Gunnela Örnberg, nyvald ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor.

28 september 2006

 Vi hade en kurs för många år sedan om radiologisk omvårdnad. Nu måste vi ta upp den frågan igen med tanke på den debatt som åter igen blossat upp om hur mycket omvårdnad det ska finnas i röntgensjuksköterskans arbete. Och definiera vad vi i föreningen menar med begreppet.

Det säger Gunnela Örnberg, som i förra veckan valdes till ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Hon arbetar till vardags på röntgenavdelningen vid Skellefteå lasarett.

Erbjuda diskussionsforum

Som ny ordförande har Gunnela Örnberg satt upp några viktiga frågor att arbeta med.

? Tydliggöra röntgensjuksköterskornas kompetens, framför allt gentemot andra sjuksköterskor i Sverige.

? Skapa en arena för medlemmarna i föreningen där de kan diskutera sin profession och yrkesutveckling

? Jobba vidare med utbildningsfrågor. Bland annat vill föreningen skapa en masterutbildning ? ramarna för innehållet finns, men det saknas pengar.

Stimulera forskning

Föreningen ska också tillsätta ett vetenskapligt råd med uppgift att stimulera till forskning och utveckling. Rådet ska bestå av röntgensjuksköterskor i landet ? inom och utom föreningen.

 Gunnela Örnberg tycker att det känns bra att bli ordförande:

? Jag har ju funderat igenom det här. Visst är det lite pirrigt, men jag känner mig trygg med styrelsen.

Förra ordföranden Bodil Andersson satsar nu sin kraft på sin forskning och uppdraget som regional koordinator i Europa/Afrika för ISRRT, International Society of Radiographers and Radiological Technologists, men sitter kvar som vice ordförande i föreningsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida