Dags att tacka med lön

Dags att tacka med lön
Sineva Ribeiro.

Nu måste Vårdförbundets medlemmar få mer än applåder och varma ord från politiker och arbetsgivare. Tacksamheten ska ju synas på lönekontot också!

8 september 2020

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Vårdförbundet Stockholm startade i våras namninsamlingen ”Tacka med lön”, som utvecklades till en kampanj för bättre arbetsmiljö och villkor i vården i hela Sverige. Nära 60 000 namnunderskrifter har samlats in, från vårdanställda och från allmänheten. Aldrig tidigare har vi sett ett så stort engagemang från befolkningen för sjuksköterskors, biomedicinska analytikers, barnmorskor och röntgensjuksköterskors löner och villkor!

När man som du gjort enorma insatser under en vård-historisk vår och knappt fått semester, så kan det vara tungt att orka ”bråka med arbetsgivaren” om lön också. Det är därför Vårdförbundet finns — för att driva medlemmarnas viktigaste fråga gentemot politiker och arbetsgivare.

Det handlar i närtid om att din arbetsgivare ska värdera ditt arbete i den lokala löneförhandlingen. Det handlar också om att utvärdera avtalet HÖK19 med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Vi kräver att arbetsgivarna redogör för hur de efterlevt avtalet. Hur har de prioriterat er särskilt yrkesskickliga, för att uppnå ökad lönespridning och möjlighet för Vårdförbundets medlemmar att göra lönekarriär? Hur ser utvecklingen ut för alla, kollektivet? Vi väntar oss ett rejält utfall ett år som detta. Om inte det sker på ett sätt som ger tydlig ökning på medlemmars lönekonton så har vi möjligheten att säga upp avtalet vid årsskiftet.

Samtidigt kräver vi av politiken, regeringen såväl som regional- och lokalpolitiker, att det inte snålas med ekonomiska medel för att ta hand om vårdskulden och den arbetsmiljöskuld som byggts upp gentemot våra medlemmar. Dels handlar det om att säkra fler kollegor så att ni får den vila och återhämtning som behövs efter ett tufft år. En grundbemanning och arbetsscheman som ger dig möjlighet att leva — inte bara överleva — ditt liv efter arbetsdagens slut.

Dels handlar det om att kunna specialistutbilda sig enligt Vårdförbundets modell akademisk specialisttjänstgöring, AST. Specialistsjuksköterskor är ett bristyrke redan i dag och allt fler kommer behövas i morgondagens nära vård, inte minst inom den kommunala äldreomsorgen. Det behövs också fler iva-specialistsjuksköterskor, det är alla överens om efter ”coronaläxan”. Men vi får nu rapporter om att arbetsgivare nekar medlemmar tjänstledigt för att studera vidare, eftersom man behöver all personal till den ordinarie verksamheten för att beta av vårdskulden. Det är inte acceptabelt. Självklart ska vårdskulden tas om hand och patienterna få den vård de har rätt till, men vi måste samtidigt säkra att rätt kompetens utbildas så att morgondagens behov kan mötas.

Om du inte får ledigt för att gå AST, kontakta Vårdförbundet direkt på 0771–420 420 för råd och stöd. Tillsammans är vi fler än någonsin som jobbar för en förändring av värderingen av livsviktiga yrken!

Sineva Ribeiro
ordförande i Vårdförbundet

Ur min agenda i september:

7: SSN:s styrelsemöte (Sjuksköterskors samarbete i Norden)
10: SBU:s nämndmöte (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)
15–17: Förbundsstyrelsemöte
22: Webbinarium; Omställning till personcentrerad nära vård (tillsammans med utredare Anna Nergårdh och Lisbeth Löpare Johansson, samordnare på SKR för nära vård)
29–30: Förbundsråd

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida