Kongress 2018

Dags för kongress – så kan du påverka

Dags för kongress – så kan du påverka
Kongressombuden har i uppdrag att vara din och andra medlemmars röst på kongressen.?? Arkivbild: Mostphotos

Vad ska Vårdförbundet prioritera i lönekampen? Tycker alla att karriärstegar är ett bra förslag? Höjs medlemsavgiften? Nästa vecka samlas Vårdförbundets kongress och fattar beslut i viktiga framtidsfrågor.

Vårdförbundets kongress …?
… är förbundets högsta beslutande organ (som en riksdag) med 190 valda ombud som tillsammans med förbundsstyrelsen representerar medlemmarna.??

Vilka beslut fattar kongressen??
Beslut i stora framtidsfrågor, strategier och mål. Exempelvis vilken lönepolitik Vårdförbudet ska driva och visioner för vårdens och samhällets utveckling. Vill du lära dig mer om vart ditt förbund är på väg ska du följa kongressen.??

Läs också: Vid 35 bromsar lönen in rejält

Hur kan jag som medlem påverka besluten?
Kontakta ombuden från din lokala avdelning och tyck till om förslagen som ska bearbetas på kongressen. Ombuden har i uppdrag att ta reda på vad du och andra medlemmar tycker i olika frågor och att vara din röst på kongressen.??

Alla förslag …
…från förbundsstyrelsen (propositioner) och medlemmarna (motioner) finns att läsa på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.??

Läs också: 

Karriärstege som läkarna – förslag från Vårdförbundet

Förslag på högre medlemsavgift

Vad händer med min motion?
Rekordmånga förslag från medlemmar, omkring 200 motioner, har skickats in till årets kongress. Motionerna ska diskuteras och debatteras av kongressombuden innan det blir omröstning. Samma behandling får förbundsstyrelsens förslag, propositionerna. Förbundsstyrelsen har också lämnat skriftliga kommentarer till motionerna.

14-17 maj…
?… hålls kongressen på en konferensanläggning i Uddevalla.??

Läs mer på Vardfokus.se
Här på vår nyhetswebb  Vårdfokus.se publicerar vi nyheter från kongressdagarna, samlade på sidan Kongress 2018. Här finns också våra granskningar av hur Vårdförbundet lyckats leva upp till viktiga uppdrag från förra kongressen 2014.

Hur har Vårdförbundet lyckats med sina mål? Här hittar du Vårdfokus granskningar:

Vem kan övertyga Johannes?

Alexandra är inte tyst när hon tycker att något är fel

Läs också:

”Se oss som viktiga!”

”Skyll inte på andra”

”Viktigast av allt är att det blir en bra grupp”

Viktiga frågor…

...  på årets kongress är bland annat: 

  • karriärvägar och löneutveckling 
  • beredskap och återhämtning 
  • visioner för ett hållbart samhälle 
  • framtidens hälso- och sjukvård 
  • höjd medlemsavgift och ekonomiska åtstramningar 
  • studenternas roll i förbundet.

 

Liten ordlista:

Kongress: Vårdförbundets högsta beslutande organ (som riksdagen). Sammanträder vart fjärde år. Består av 190 ombud som är demokratiskt valda och företräder Vårdförbundets medlemmar.?

Motion: Ett förslag till kongressen från en eller flera medlemmar i förbundet.

Proposition: Ett förslag till kongressen från förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen: Väljs av kongressen för att leda Vårdförbundet och jobba enligt kongressens beslut.?

Lokalavdelning: Vårdförbundet är uppdelat i 21 avdelningar med egna lokala styrelser som leder förbundets arbete lokalt. ?

Vårdförbundet Student: Vårdförbundets studentorganisation.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida