Tredje vågen

Dalarna drabbas hårt i tredje vågen

Dalarna drabbas hårt i tredje vågen
På Falu lasarett vårdas just nu 13 patienter för covid på iva. Foto: Marie Eriksson/Region Dalarna

Region Dalarna går upp i förstärkningsläge och har ansökt om krislägesavtal för intensivvården. ”Det behövs om vi ska klara det här”, säger Vårdförbundets ordförande Marion Vaeggemose som själv jobbar extra på iva.

Den 11 mars var det 2 covidpatienter som intensivvårdades i Dalarna. I dag, den 30 mars, är det 15 patienter på iva i Falun och Mora, samt ytterligare 6 som skickats till sjukhus i andra regioner. Smittspridningen och antalet patienter som behöver sjukhusvård har ökat snabbt och prognoserna visar att det kommer öka ytterligare. Läget bedöms som mycket allvarligt.

‒ Intensivvården är hårt belastad och vi måste ha beredskap för att kunna förstärka bemanningen och utöka antalet vårdplatser, säger Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

I går beslutade därför Region Dalarna att gå upp i förstärkningsläge och samtidigt ansöka om att få tillämpa krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor på iva i Falun och Mora. Den covidrelaterade intensivvården finns i huvudsak vid Falu lasarett där 13 patienter vårdas, medan covidpatienter som betraktas som icke smittsamma vårdas i Mora, för närvarande 2 patienter.

– Genom att ansöka om krislägesavtal hos SKR skapar vi oss handlingsutrymme inför en situation där behovet av intensivvårdsplatser inom Region Dalarna ökar ytterligare. Men det är viktigt att påpeka att det är vi själva som avgör om och när avtalet ska aktiveras, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Ordförande tar extrapass

Vårdförbundets ordförande i Dalarna, Marion Vaeggemose, är själv intensivvårdssjuksköterska. Helgen som gick jobbade hon extra på iva i Falun och hon ska ta extrapass i påsk.

‒ Jag är orolig för mina kollegor. När jag ser hur de sliter vill jag vara med och hjälpa till. Det är extremt påfrestande att arbeta på intensiven och personalen gör allt de kan för att klara av uppdraget. Det är tungt med mycket vändningar och omvårdnad. Du är inne på salen i princip hela tiden bortsett från kortare pauser, säger Marion Vaeggemose.

Marion Vaeggemose är ordförande för Vårdförbundet Dalarna.

Hon har förståelse för att regionen ansökt om att få använda krislägesavtalet.

‒ Under den första vågen tog man in personal från olika ställen för att klara vården av covidpatienter. Andra vågen var inte lika stark här. Men nu under tredje vågen är det väldigt ansträngt, vi kan inte klara det utan att krislägesavtalet aktiveras.

Inte alla samtidigt

Vårdförbundet fick information från regionen igår på ett extrainsatt möte, berättar Marion Vaeggemose.

‒ Vi påpekade att den erfarenhet som finns från annat håll visar att det är bra om inte all personal går på krislägesavtal samtidigt. Det är bättre att dela upp det och byta efter en fyraveckorsperiod. Vi har också sagt att man måste ta hänsyn till den personliga situationen, för dem som är ensamstående med barn kan det till exempel vara omöjligt.

Vad säger dina kollegor om att de nu kan tvingas arbeta 48 timmar i veckan?

‒ Även om de verkligen inte vill ha de här långa passen så tror jag att de har förståelse för att det kan bli nödvändigt. Det finns inte fler personer som kan komma in och jobba och som har den erfarenhet och kunskap som krävs. Jag tror också att de tycker det är bra att få extra ersättning för det.

Det här innebär krislägesavtalet

  • Krislägesavtalet mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och de fackliga organisationerna ger arbetsgivaren större flexibilitet att använda personalen, som i gengäld får bättre betalt.
  • Avtalet innebär att arbetstiden höjs till 48 timmar i veckan, det är även möjligt för arbetsgivaren att beordra nödfallsövertid samt att låna in och ut personal för att kunna flytta resurser efter behov.
  • Som kompensation betalas en särskild ersättning på 120 procent av ordinarie lön för alla arbetade timmar. De som arbetar får alltså 220 procent av sin vanliga lön per timme. Den som jobbar nödfallsövertid får totalt 250 procent av lönen per timme.

Extra ersättningar

Dalarna hör redan tidigare till de regioner som satsat på att ge personal inom covidvården extra ersättning. I november togs beslut om att de som arbetar på covidavdelningar och iva får 5 000 extra i månadslön. Det är nu förlängt till sista maj. De har också infört extra ersättningar för dag/kvälls- och nattpass.

Marion Vaeggemose tycker att satsningen är bra, men oavsett alla ersättningar så är det framför allt en minskad smittspridning och möjlighet att få semester i sommar som står högst på önskelistan.

‒ Vi som jobbar i vården ställer upp för dem som blir sjuka, nu skulle vi önska att alla i samhället ställde upp för oss också, att de håller i och håller ut. Att människor inte festar, inte går och handlar i grupp. Och måste man verkligen resa i påsk? Alla måste försöka göra vad de kan för att minska smittspridningen nu, säger Marion Vaeggemose.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida