Dalarna inventerar problem

Ansvarsgränser, organisation och lön är några frågor som ingår i ett nytt samarbetsprojekt i Dalarna.

5 februari 2001

Tanken är att i ett par kommuner, helst en stor och en liten, göra något som kan kallas en totalinventering av en rad frågor: ansvarsgränser mellan personalgrupper, behovet av organisationsförändringar, vårdtyngden, behovet av kompetensutveckling, rekrytering, möjligheten för deltidsarbetslösa att gå upp i arbetstid, hur öka antalet praktikplatser och lönen som konkurrensmedel. Inventeringen ska genomföras under året av Vårdförbundet tillsammans med Kommunal, Kommunaltjänstemannaförbundet sktf och Dalarnas kommunförbund.

Bättre att samarbeta
– Vi sitter ofta på var sitt håll och arbetar med samma frågor, och det känns föga meningsfyllt när vi har ett gemensamt intresse av att lösa problem. Då är det bättre att samarbeta, säger Håkan Jansson, förbundssekreterare på Kommunförbundet.

Genom att samarbeta med Kommunförbundet hoppas Vårdförbundet att det ska bli lättare att nå fram till politiker och tjänstemän.

– För oss är det svårt i en del kommuner. De förstår ännu inte, åtta år efter att Ädel införts, att de inte bara har skolsjuksköterskor att ta ansvar för, säger Lena Thurén, ledamot i Vårdförbundets styrelse i Dalarna och ansvarig för kommunfrågor.

Några möjligheter att beordra kommunerna att följa de rekommendationer som projektet kan leda fram till finns inte. Håkan Jansson säger dock att »kommunerna brukar göra som vi säger«.

– Genom att vi samarbetar får projektet större tyngd, säger han.

Fotnot: Dalarnas kommunförbund är ett samarbetsorgan för länets alla kommuner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida