Dålig arbetsmiljö drabbar patienter

8 september 1997

UPPSALA. Patienter kan inte alltid tas om hand på akutmottagningen och risken för felaktiga beslut ökar när de inte går att fatta i en bra miljö. Det skriver representanter för Vårdförbundet SHSTF, Saco, Kommunal och Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF i en protestskrivelse till ledningen för Akademiska sjukhuset i Uppsala. De fyra fackrepresentanterna pekar på en rad brister och hävdar att bland annat patienter med svåra traumafall, akuta hjärtinfarkter och stroke blivit lidande. Överhuvudtaget finns det en oro för den press personalen på sjukhuset lider under. Vårdförbundet SHSTF har därför inlett en specialstudie av arbetstryck och bemanning på fyra olika avdelningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida