Dålig balans drabbar även friska

31 mars 2006

Svårigheter att hålla balansen har inte bara med sjukdom att göra. Även friska äldre har balansproblem, visar sjukgymnasten Erika Jonsson i en studie där hon har testat balansen hos friska äldre och friska yngre och medelålders människor. Studien visar också att de balanstester som sjukgymnaster använder är för grova och säger för lite.

»Utan en riktig bedömning av balansförmågan har sjukgymnaster svårt att välja rätt behandling för patienten«, konstaterar Erika Jonsson.

Avhandlingen heter: Påverkan av friskt åldrande på balansen – en kvantitativ analys av kliniska test.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida