Dålig kunskap om äldre

12 maj 2003

Kunskapen om de äldsta och sjukaste patienterna är bristfällig. Enligt en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, finns det ett stort behov av forskning på förvirringstillstånd, kronisk smärta, Parkinsons sjukdom, urininkontinens, hjärtsvikt, hypertoni, benskörhet och undernäring.

Författarna till rapporten menar att det är åldersdiskriminering om personer över en viss ålder inte får tillgång till samma kvalificerade medicinska bedömning och behandling som yngre.

Rapporten Evidensbaserad äldrevård. En inventering av det vetenskapliga underlaget (2003) finns på www.sbu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida