Dålig luft kan ha orsakat infektioner

Dålig luft kan ha orsakat infektioner
Det har inte gått att fastställa exakt vad som orsakade infektionerna hos de opererade patienterna. Foto: Istockphoto

Operation. Tio patienter drabbades av infektioner ?efter korsbandsrekonstruktion vid Trelleborgs sjukhus. ?Då tvingades man både bygga om och ändra rutiner.

1 februari 2017

Några läkare och sjuksköterskor uppmärksammade för ett och ett halvt år sedan att flera patienter som opererat sina korsband fick infektioner i såren efteråt. Sammanlagt tio patienter hade drabbats och när personalen tittade i journalerna såg de att fem av dem hade opererats på samma sal. Den aktuella salen stängdes då med omedelbar verkan och luftmätningar gjordes.

?Det visade sig att partikeltätheten i luften var för hög för att genomföra infektionskänsliga operationer, som till exempel ortopedoperationer, i den aktuella salen. Men även patienter som opererats på andra salar hade drabbats av infektioner.

?— Efter kontakt med Inspektionen för vård och omsorg valde vi att genomföra en omfattande händelseanalys av förloppet, säger chefsläkaren vid Skånevård Sund, Annika Widerberg.??

Vårdhygienenheten fick tillsammans med Regionfastigheter, som ansvarar för lokalerna, uppdraget att genomföra analysen. Utöver de höga partikelnivåerna i luften fann de andra möjliga orsaker, bland annat rutiner kring klädsel och ett högt antal dörröppningar i samband med operation. Men det har inte gått att fastställa exakt vad som orsakat infektionerna.

?— I början var personalen orolig för att de gjort något fel, men händelse­analysen visar att det inte var så. Snarare handlar det om många bäckar små som kan ha bidragit, säger Annika Widerberg.??

Händelsen har lett till en rad nya rutiner på kliniken. I stället för att ha bussarongen utanpå måste personalen nu stoppa in den i byxorna. En vagn med material ska finnas i salen för att minska antalet dörröppningar under pågående operationer. Vidare har ventilationen på samtliga rum justerats och taket är ombyggt i den sal där flest patienter drabbats av infektioner. ??

Även om det nu gått ett år och de inte har sett några nya fall av postoperativa infektioner på den berörda salen väljer kliniken att skicka in en lex Maria-anmälan.

?— Vi gör det för att det ska bli en ordentlig struktur och tydlighet. Trots att det var synd att det inträffade så har vi lärt oss något av detta. De patienter som drabbades har fått behandling och enligt vad jag känner till har det gått bra. Nu kommer vi att fortsätta ha koll på det här, säger Annika Widerberg. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida