Dålig sömn kan tyda på diabetes

5 december 2012

Låg självskattad hälsa och dålig sömn hos män kan vara tecken på impaired glucose tolerance, försämrad glukostolerans, och därmed vara tecken på ett förstadium till typ 2-diabetes. Dessa symtom bör därför leda till generös provtagning av blodsocker och ett oralt glukostoleranstest (OGTT), visar studier. ?

Avhandlingen: Med risk för diabetes. Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes.??????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida