Där personalen trivs trivs patienten bäst

Patienter är mest nöjda med vården på de enheter där personalen tycker att chefer, samarbete och arbetsklimat är bra, konstaterar Landstinget i Östergötland.

Vartannat år får landstingspersonalen i Östergötland besvara en medarbetarenkät. I år kompletterades den med en patientenkät bland 17 000 östgötar.

Undersökningarna har genomförts av centrum för Medicinsk Teknologi (CMT) vid Linköpings universitet. Tillsammans ger de en möjlighet att analysera förhållandet mellan trivseln på arbetsplatsen och patientupplevelserna.

– Jämförelsen mellan medarbetar- och patientenkät är spännande. Siffrorna bekräftar våra tankar om vårdmiljön ? att om den är bra trivs både medarbetare och patienter. De avdelningar som arbetar med vårdmiljön har fått de högsta betygen, säger Kristina Nyström, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Östergötland.

En positiv spiral

En slutsats som landstingsdirektör Åke Rosandher drar är att det är viktigt att landstinget fortsätter sitt ledarutvecklingsarbete.

– Det är genom gott ledarskap på varje arbetsplats som det går att få rejäl fart på den positiva spiral som leder till nöjda patienter och medarbetare med arbetsglädje, kommenterar han. 

Båda enkäterna visar genomgående höga betyg. På alla kliniker utom en är minst 60 procent av medarbetarna nöjda och högst är siffrorna på Hjärtcentrum som har över 75 procent nöjda medarbetare.

Patienterna mer nöjda

Ett undantag är Ortopedcentrum där bara drygt 40 procent av personalen är nöjd med cheferna, arbetsklimatet och samarbetet på kliniken.

– Landstingets omorganisation har inneburit mest turbulens för ortopeden vars länsövergripande verksamhet placerades i Motala och det slår igenom i undersökningen, säger Kristina Nyström.

Patienterna är genomgående lite mer nöjda med den vård de har fått än personalen är nöjd med sin situation. På hjärtcentrum är patientsiffran nära 80 procent och på Ortopedcentrum nära 65.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida