Databas föreslås kartlägga sjukligheten

Det råder en stor brist på aktuell statistik om hur arbetet påverkar vår hälsa, menar regeringens utredare Anna Hedborg. En satsning på en omfattande databas med personuppgifter från flera myndigheter ska förbättra situationen.

3 april 2003

Man kan lätt få intrycket av att forskare i Sverige knappt gör annat än att försöka ta reda på hur arbetslivet påverkar vår hälsa. Det kanske de gör.

Men det görs inte på rätt sätt, menar regeringens utredare, Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg, som under onsdagen la fram sitt förslag: Ett nytt institut som enbart ska undersöka hur jobbet påverkar vår hälsa.

SCB ska garantera integriteten

Idag producerar myndigheter egen statistik som inte samordnas. Anna Hedborg vill därför att en ?heltäckande databas? ska byggas upp av den nya myndigheten som går under arbetsnamnet AHA-institutet, Analysinstitutet Hälsa och arbete.

Där ska uppgifter om individers arbetsgivare, sjukfrånvaro, yrke, utbildning, inkomst och i framtiden även sjukdomsdiagnoser samlas. Till en början ska uppgifterna komma från Statistiska centralbyrån (SCB) och Riksförsäkringsverket, men på längre sikt bör även siffror från Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen ingå i analyserna. Ett nära samarbete med SCB ska garantera integriteten.

AHA-utredningen föreslår att databasen ska få användas av forskare och myndigheter och att anslaget till den nya myndigheten ska bli 14 miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida