Datainspektionen kritisk till lagen som skulle rädda Lifegene

Datainspektionen är mycket kritisk till regeringens förslag om en ny lag för befolkningsbaserad forskning — lagen som skulle rädda den stora Lifegene-studien. Datainspektionen vänder sig bland annat mot att datainsamling för forskning inte längre ska behöva etikprövas på förhand.

20 februari 2013

Vårdfokus har tidigare rapporterat om Datainspektionens, DI:s, kritik mot den omfattande registerstudien Lifegene, där en halv miljon svenskar anmält sig för att lämna prover till forskning som rör olika hälsoproblem.

Lovade bättre förutsättningar

Efter en inspektion i juni 2011 kom myndigheten fram till att projektet stred mot personuppgiftslagen, Pul, på flera områden och krävde därför att Lifegenes verksamhet skulle upphöra. Men efter protester från Karolinska institutet, som tillsammans med sex andra universitet leder Lifegene, aviserade regeringen flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna för registerbaserad forskning. Bland annat utlovades en ny tillfällig lag som skulle tillåta projektet att fortsätta.

Men i ett remissyttrande till den föreslagna lagen kommer DI nu med fortsatt kritik. Förslaget ger nämligen universiteten rätt att samla in, registrera och lagra personuppgifter. Först i ett senare skede måste de söka etikgodkännande för eventuella forskningsprojekt. Förslaget har tidigare varit ute på en remissrunda. Skillnaden denna gång är att förslaget kommer i lagform, vilket kräver ett majoritetsbeslut i riksdagen för att gå igenom. Tidigare har förslaget utretts som en förordning, något som regeringen kan besluta om på egen hand.

”Etiken åsidosätts”

– Förslaget innebär en genomgripande nyordning på forskningsområdet. Genom förslaget kommer datainsamling för forskningsändamål i många fall inte längre att behöva etikprövas, säger Erik Janzon som är tillsynschef för vård, forskning och utbildningsfrågor på DI.

DI anser också att det saknas en utredning om lagen är förenlig med EU:s dataskyddsdirektiv. Dessutom behövs bättre analys av förslaget att uppgifter om biologiska släktingar ska få registreras, så att det inte strider mot regeringsformen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida