Datasystemet ros ska ge säkrare analyser

Karolinska laboratoriet i Stockholm har startat ett pilotprojekt med ett datasystem för elektronisk beställning, provtagning och svar inom klinisk kemi, mikrobiologi och immunologi.

”Vi har inte infört ros för ros skull. På sikt ser vi naturligtvis att sjukvården i olika avseenden både kan förbättra patientvården och dessutom spara pengar.« Det säger överläkaren Jan Forslid, systemförvaltare för det nya datasystemet, som går under benämningen ros, remiss och svar.

Först med att prova det nya systemet har varit endokrinologiska kliniken och centrum för hematologi. Efter en testperiod på tre månader är målsättningen att systemet successivt ska breddinföras på Karolinska universitetssjukhuset.

Systemet är integrerat med det befintliga journaldatasystemet bms/cross men kan på sikt också omfatta andra journalsystem i öppenvård. Därmed kan all laboratoriedata bli tillgänglig för samtliga användare inom vården, oavsett arbetsplats.

All personal som beställer, tar eller granskar prover ska i framtiden använda ros. Med den elektroniska hanteringen är det tänkt att beställningarna ska bli effektivare, snabbare och säkrare. På sikt kommer det troligen att leda till ett förändrat arbetssätt på laboratoriet och inom vården.

– I dagsläget vet vi inte vilka konsekvenserna blir för personalen. Kanske behövs inte lika mycket personal för att hantera proverna. Men det kan också innebära att de får mer kvalificerade uppgifter än i dag, säger Jan Forslid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida