Datorprogram varnar för trombosrisk

6 maj 2005

Ett datorprogram som uppmärksammar läkare på riskpatienter minskar förekomsten av djupa ventromboser och lungembolier, enligt en amerikansk studie. Läkarna uppmärksammades slumpmässigt på 1 255 riskpatienter medan ingen varning gavs för kontrollgruppens 1 251 patienter.

Resultatet blev att större andel av studiegruppens patienter fick både mekanisk (till exempel stödstrumpor) och medicinsk profylax. Efter 90 dagar hade 61 patienter (4,9 procent) i studiegruppen och 103 (8,2 procent) i kontrollgruppen fått ventrombos eller lungemboli.

Källa: The New England Journal of Medicine 2005;352:969-977

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida