De allra minsta

De allra minsta

För tidigt född. Handbok för barnhälsovården Jenny Rydell Gothia fortbildning 2020 www.gothiafortbildning.se

8 september 2020

I Sverige föds varje år runt 7 000 barn för tidigt. Fler överlever och vården av de minsta behöver hela tiden utvecklas.

Boken För tidigt född vänder sig till barnhälsovården. Den beskriver hur man lägger upp det första mötet på bvc och tränar sig i att titta på tillväxtkurvor och utveckling utifrån den kronologiska åldern och den korrigerade åldern.

Författaren är barnsjuksköterska på Lillugglans bvc i Göteborg. Hon har 20 års erfarenhet av att jobba med för tidigt födda barn och deras familjer. Hon beskriver i sin bok även komplikationer som barnen kan drabbas av och hur man bäst kan stötta föräldrarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida