Kvinnohälsa

De bryter tystnaden kring mammor med ätstörningar

De bryter tystnaden kring mammor med ätstörningar
Trots ett tungt ämne vill författarna och journalisterna Leone Milton och Anna Ehn att boken ska förmedla hopp. Foto: Eva Lindblad.

En graviditet kan trigga igång en slumrande ätstörning – ändå är det få kvinnor som får det stöd de behöver. Författarna Anna Ehn och Leone Milton har skrivit en bok som kan hjälpa mammor och vården att våga ta upp frågan.

Med den nya boken Mamma med ätstörning vill Anna Ehn och Leone Milton sticka hål på seglivade myter om vem som får ätstörningar – och varför. Genom att ta bort skuld och skam hoppas de att fler mammor ska börja våga prata och söka hjälp.

Var tionde nybliven mamma kan lida av en ätstörning, visar forskning från Karolinska institutet. Vilka konsekvenser kan det få? 

– Förutom riskerna med undernäring, som prematur födsel och låg födelsevikt, kan det skapa ett stort lidande. Inte bara hos kvinnan utan hos hela familjen. De behöver extra stöd, men det är få som själva tar upp det när de kommer till mödravården, säger Anna Ehn. 

– Många klarar av att ta hand om sig under graviditeten för barnets skull, men efter förlossningen försvinner den motivatorn. Det är ju en sårbar tid för alla nyblivna föräldrar och en period då man kan uppleva höga krav på sig som mamma. Lyckas man inte leva upp till kraven är det lätt att känna sig misslyckad och självkritisk – och då ökar risken att falla in i tidigare ätstörningsmönster. 

Bokomslag till Boken Mamma med Äästörning
I nästa nummer av Vårdfokus har du möjlighet att delta i utlottning av boken Mamma med ätstörning. Tidningen kommer i mitten av september.

I boken beskriver barnmorskor hur frustrerande det kan vara att se att det är något som inte stämmer, men att de inte vet hur de ska ta upp frågan. Hur kommer det sig? 

– Barnmorskorna har ofta en stark vilja att hjälpa mamman och barnet, men säger att de saknar kunskap. De kan vara rädda för att öppna en dammlucka som de inte vet hur de ska ta hand om sedan. 

Finns det några risker med att fråga en gravid om hennes förhållande till mat och kropp? 

– Nej absolut inte, det är inte det som triggar igång sjukdomen. Att fråga kan bara vara positivt och början till hjälp för kvinnan. Men för barnmorskans skull känns det så klart bättre om hon vet vart hon kan hänvisa eller vilket stöd det finns. Det behöver inte alltid vara ett specialistteam som behövs, det finns väldigt få i Sverige. I en del fall kan det räcka med ett samtal, eller att kvinnan får stå med ryggen mot vågen för att slippa se sin vikt. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida