De flesta säger nej till stopplag för sjukhusen

?Tummen ner? är den vanligaste reaktionen på regeringens förslag till stopplag mot privata sjukhus. Men det finns undantag. Folkhälsoinstitutet säger bland annat att icke vinstdrivande sjukhus har högre vårdkvalitet.

1 september 2004

Det är inte bara Vårdförbundet som säger nej till förslaget att sätta stopp för att vinstdrivande företag skulle få driva sjukhus som finansieras av offentliga medel. TCO tycker att regeringens resonemang är gammeldags. Nya driftformer är utvecklande både för patienterna och de anställda.

? Det resonemang man för om non-profitföretag är i och för sig bra, säger TCOs ordförande Sture Nordh. Men tyvärr har vi ingen tradition av det i Sverige, här har den offentliga sektorn tagit ansvar för sjukvården. Därför innebär förslaget bara en restriktion när det gäller möjliga vårdgivare.

”Lagen bör inte införas”

TCOs slutsats är att den föreslagna lagen inte bör införas.

På samma linje är SACO och Läkarförbundet. Läkarna anser att det är vårdens kvalitet och möjligheten att välja bland olika alternativ som är avgörande, inte driftformerna .

? Det finns ingen anledning att befara att fler privat drivna sjukhus skulle äventyra de grundläggande värderingarna om solidariskt finansierad vård på lika villkor, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Att till exempel Capio och Svenskt Näringsliv är kritiska till förslaget är inte särskilt uppseendeväckande. Också Kommunal tycker att det går för sig att vården kan ge vinst. Men till skillnad från Vårdförbundet ställer Kommunal upp på förslaget att varje landsting ska driva minst ett sjukhus i egen regi.

”Inte högre vårdkvalitet”

Statliga Folkhälsoinstitutet tycker däremot inte om tanken på vinst i vården. Institutet anser att det är av stor betydelse för folkhälsan vem som driver sjukhusen. Folkhälsoinstitutet hänvisar till studier som visar att icke vinstgivande sjukhus skulle ha högre vårdkvalitet.

Man går längre än regeringen (som ju föreslår att minst ett sjukhus i varje landsting ska drivas av landstinget självt) och föreslår att ?huvuddelen av den offentlig finansierade sjukhusvården ska bedrivas i offentlig regi?.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida