Så jobbar vi

De hjälper sjukhuspatienter som har svårt att sova

De hjälper sjukhuspatienter som har svårt att sova
Foto: Getty Images

Många sjukhuspatienter har svårt att sova och det påverkar smärttolerans och immunförsvar. Inför sömnansvariga sjuksköterskor föreslår Alicia Garcia Lantz som driver projektet Väck sömnen till liv på Karolinska universitetssjukhuset.

–  Vi vill att man ska jobba med sömn som en omvårdnadsåtgärd och åtgärda orsaker till att patienten sover dåligt.

Alicia Garcia Lantz. Foto: Privat

Det säger Alicia Garcia Lantz, forskningssjuksköterska som driver ett projekt för att främja patienternas sömn vid Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes innovation står på tre ben: Riktlinjer för sömnfrämjande åtgärder, en digital utbildning för vårdpersonal och införandet av sömnansvariga sjuksköterskor på avdelningarna.

Hon jobbade på en mottagning för sömnapné när hon fick upp ögonen för sömnens stora betydelse för hälsa och läkning. I dag arbetar Alicia Garcia Lantz som sjuksköterska på kärlkirurgen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och där såg hon tidigt ett behov av mer kunskap om sömn bland kollegorna.

– Nattpersonalen har alltid arbetat för att patienterna ska få sova, men jag märkte att sömn inte var något man riktigt pratade om dagtid och det fanns ingen struktur kring att arbeta strategiskt med patienternas sömn, säger hon.  

Sömntabletter inte enda lösningen

Studier visar att patienter ofta sover dåligt på sjukhus. Störd sömn ger sämre immunförsvar, lägre smärttolerans, påverkar insulinreglering och humör. Många patienter är oroliga inför operationer. I de flesta fall är en sömntablett förstahandslösningen. Men det är inte en hållbar lösning på problemet enligt Alicia Garcia Lantz.

– Man kan inte börja med att ge en sömntablett. Först måste man kartlägga: Varför sover patienten dåligt? Finns smärta? Är patienten orolig inför morgondagen? Kanske hungrig? Sömntabletter ökar risken för förvirring hos gamla, svaga patienter så försök hitta andra förebyggande lösningar, säger hon.

Startade grupp och sökte pengar

Hon samarbetar med omvårdnadsforskaren Linda Gellerstedt på Karolinska Institutet som doktorerat på sömn. De två har bildat en grupp för att främja sömn tillsammans med sjuksköterskor från kärlkirurgi, thoraxkirurgi, kardiologi och neurologi. Projektet kallas Väck sömnen till liv.

Med hjälp av pengar från Innovationsfonden och fonden för vårdutveckling har de skapat en digital utbildning för vårdpersonal om sömnfrämjande. Kursen tar upp grundläggande sömnkunskap och vad som kan påverka sömnen på sjukhus. Som oro, smärta, ljud, ljus och olika kontroller som väcker patienten på udda tider.

Inte bara nattpersonalens ansvar

Utbildningen är inte tillgänglig för utomstående än, men Alicia Garcia Lantz ger gärna några förslag på vad man kan göra för att främja patienternas sömn. Börja med en kartläggning på avdelningen: Vad finns det för rutiner som kan påverka patientens sömn negativt? Det är viktigt att inte lägga ansvaret enbart på nattpersonalen, betonar hon. Utan på dagen ska man arbeta förebyggande.

– Redan vid inskrivningen, fråga patienten: Hur sover du hemma? Ta upp sömnen på ronden. Ha en plan för sömnen. Om ni sätter in sömnläkemedel – utvärdera det, säger Alicia Garcia Lantz.  

Förhindra onödiga väckningar

I dag har Tema Hjärta, Kärl och Neuro sömnansvariga sjuksköterskor på sju avdelningar. Med hjälp av dem kan avdelningar börja jobba mer aktivt förebyggande med sömn och ge förslag på nya sömnfrämjande åtgärder. Till exempel om läkaren ordinerat sömnläkemedel klockan 22 och sedan antibiotika vid midnatt kan det vara idé att justera läkemedelstiderna.

– Att patienten blir väckt är vanligt så det är viktigt att se över vilka rutiner man har. Måste man till exempel ta blodprover 05 eller 06 på morgonen, frågar sig Alicia Garcia Lantz.

Om patienten är akut sjuk måste vårdpersonal förstås göra kontroller nattetid understryker hon, men det kan finnas en poäng i att se över hur många timmar patienten får sova, utan att bli störd.

– Det är under sömn som kroppen återhämtar sig vilket är en förutsättning för läkning, säger Alicia Garcia Lantz.

Problemet – lösningen – resultatet

PROBLEMET
Forskning visar att patienter sover dåligt på sjukhus trots att sömn är av avgörande betydelse för återhämtning. För lite sömn gör att patienten sämre rustad att hantera operationer och eftervård. För lite sömn sänker smärttröskeln, försämrar immunförsvaret och påverkar allmäntillstånd, oro och blodsockernivåer.

LÖSNINGEN
Projektet Väck sömnen till liv vid Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset. Med hjälp av innovationsstöd utifrån arbetar en grupp sjuksköterskor med att främja sömn och sömnkvalitet hos patienterna.

Arbetet sker i tre steg:
1. Utarbetat riktlinjer för sömnfrämjande åtgärder utifrån evidens.
2. Skapat en digital utbildning för vårdpersonal om sömn och sömnfrämjande åtgärder på sjukhus.
3. Infört sömnansvariga sjuksköterskor på vårdavdelningar.

RESULTATET
I dagsläget har sju vårdavdelningar sömnansvariga sjuksköterskor vilka fungerar som stöd för sina kollegor och som arbetar för att främja god sömn bland patienter som vårdas på sjukhuset. Vårdpersonal inom Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuds riktlinjer och en digital utbildning om sömn på sjukhus. Implementeringsprojektet kommer följas upp och ger underlag för framtida forskning. I förlängningen leder arbetet med sömn till en mer patientsäker vård.

Sjuksköterskan Linda Gellerstedts avhandling om sömnfrämjande

Sömnansvariga sjuksköterskor behövs

Riktlinjer för att främja patienternas sömn på sjukhus är viktigt, liksom utbildning om ämnet, men det är först när det finns ansvariga sjuksköterskor som engagerar sig i frågan som omvårdnad, liknande nutrition eller sår, som det verkligen händer något enligt Alicia Garcia Lantz.

– Vi highlightar att det här är ett viktigt ämne och ger kunskap men det är vårdpersonalen på plats som driver utvecklingen framåt.Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida