Lär sig att tolka bilder

Lär sig att tolka bilder
Ole Sørland tycker det är på tiden att röntgensjuksköterskor får lära sig att tolka röntgenbilder och skriva svar.

Bristen på radiologer öppnar nya karriärvägar för röntgensjuksköterskor. Ole SŸrland och Lars Henriksen i Norrköping kan snart självständigt tolka bilder och skriva svar.

Under förra året gjordes 47 000 röntgenundersökningar av skelett vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. En majoritet av bilderna skickades för granskning hos privata bolag, eftersom klinikens röntgenläkare har en tung arbetsbelastning.

Det är en kostsam rutin, som dessutom kan påverka patientsäkerheten då kliniken inte har fullständig kontroll över att svaren levereras i tid.

Men det är på väg att ändras. Sedan i januari läser två röntgensjuksköterskor till beskrivande radiograf vid Birmingham City University i England. Kursen pågår under ett år på halvfart och ger röntgensjuksköterskorna kunskap att självständigt tolka och skriva svar på undersökningar av det perifera skelettet, det vill säga armar och ben.

— Det är verkligen på tiden. Det öppnar nya karriärvägar och är en helt naturlig vidareutveckling av vår kunskap. För att kunna rekrytera personal måste man visa att det satsas på vårt yrke, säger Ole Sørland.

Han och kollegan Lars Henriksen arbetar nu halvtid, resterande del upptas av studier. Under året blir det ett antal resor till Birmingham för utbildningsdagar. Men det mesta sker praktiskt på hemmaplan. Under vägledning av en radiolog får de lära sig att tolka bilder och skriva svar.

Utbildningen avslutas med en rad tester, där de måste ha minst 95 procent rätt i sina svar. Det är den nivå som förväntas av röntgenläkare.

— Radiologerna jobbar även med magnetkamera, datortomografi och ultraljud. Skelettgranskningar är mer en tråkig rutin för dem. För oss är det en spännande och ny uppgift som vi verkligen kan bli experter på, säger Ole Sørland.

Han tror samtidigt att utbildningen kommer att ge dem ett annat förhållande till röntgensjuksköterskorna och läkarna på avdelningen, en sorts sammanbindande kitt.

— Vi kan komma med en helt annan typ av konstruktiv kritik på hur bilderna tas, eftersom vi får erfarenhet av båda rollerna. Det ger en större möjlighet att bidra till förbättringsarbeten.

När utbildningen är avklarad kommer Ole Sørland och Lars Henriksen att jobba ungefär 40 procent av tiden med bildtagning, och resten med granskning.

De blir något av pionjärer i Sverige. Så vitt de känner till finns det bara en till svensk som har gått utbildningen i England. Han heter Roland Bendroth, jobbar i Helsingör i Danmark och har varit en inspiration och även hjälpt till vid starten av projektet i Norrköping.

Utbildningen kostar 70 000 kronor per person. Vilket är väl använda pengar tycker Ole Sørland. Dessutom kommer utgifterna att minska när den externa granskningen reduceras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida