De lyfter hälsan

De lyfter hälsan
Utbildningsledaren Solveig Torensjö och kvalitets- och utvecklingschefen Ing-Marie Larsson fick ta emot det nyinstiftade kvalitetspriset Swedish team excellence award, och Lennart Sandholmpriset 2014 , för sitt arbete med att minska trycksår och arbetsskador.

Att lära personalen förflytta patienter med minsta möjliga ansträngning sparar både ryggar och pengar. Karlskoga lasarett lyckas med det.

30 juli 2014

De gör något väldigt rätt på Karlskoga lasarett. 2012 fick de pris för sitt arbe-te med att förebygga trycksår och de har fortfarande lägst andel trycksår i hela landet. Sjukhuset har också få sjukskrivningsdagar bland personalen och för det har de fått ta emot ännu ett kvalitetspris.?SolveigTorensjö är sjuksköterska och utbildningsledare på sjukhuset. Hon förklarar framgångarna med ett målmedvetet kvalitetsarbete, och en lika målmedveten kvalitets- och utvecklingschef.

??Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 2012 angav 28 procent av alla kvinnor belastning som orsak till arbetssjukdom eller arbetsolycka. I Karlskoga förbättras siffrorna genom utbildning i förflyttningskunskap, ett arbetssätt som de började använda för tiotalet år sedan. När Vårdfacket (Vårdfokus tidigare namn) gjorde reportage där 2008 hade arbetsskadorna på grund av förflyttning varit nere på noll i flera år. Ännu kan det vara svårt att få personalen att inse värdet av kunskapen.?

— Det låter inte så ”flashigt” och du kan tänka dig vad de flesta tar om de får välja mellan en utbildning i traumavård och en i förflyttningskunskap, säger Solveig Torensjö och skrattar.

?Men utvecklarna på lasarettet framhärdar och varje nyanställd sjuksköterska och undersköterska får fem dagars obligatorisk utbildning i att förflytta patienter. ??

En del av framgången tror Solveig Torensjö beror på att ledningen inte ser förflyttningskunskapen, eller andra kvalitetsarbeten, som tidsbegränsade projekt. Tror de på en sak implementeras idéerna både hos chefer och medarbetare. ?

— Det är viktigt att få med sig chefer och ledare, från högsta ledningen till första linjens chefer. För att det ska fungera måste alla vara med på banan.??

För några år sedan började de granska varenda arbetsskada.?

— De senaste fyra åren har vi totalt 14 dagars sjukskrivning på grund av arbetsskada. Det är jättelite jämfört med tidigare.?

Nöjt lägger hon till att sjukhuset under åren 1990 till 2000 hade 4 000 sjukdagar. Nästa tioårsperiod var de nere på 103 dagar. Det är en kostnadsbesparing på 6,4 miljoner.

Framgångsrecept

  • Fem dagars obligatorisk utbildning för nyanställd omvårdnadspersonal.
  • Återkommande repetitionsutbildningar.
  • Varje avdelning har minst två omvårdnadsexperter som instruktörer.
  • Personalens upplevelse av tunga förflyttningar mäts en till två gånger per år.
  • Har fått in förflyttningskunskap som ett ämne på gymnasiets vård- och omsorgsutbildning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida