De »nya diagnoserna«

13 maj 2002

Författare Robert Olin
Titel Trötthet & värk. Fibromyalgi och andra neurosomatiska sjukdomar
121 sidor
Förlag Rafael bokförlag 2002
Cirkapris 190 kronor
ISBN 91-973 0924-9

Den smärta som patienter med fibromyalgi har sitter inte i den muskel- eller nervvävnad i kroppen där den känns, utan i hjärnan. Orsaken till smärtan är att hjärnan har blivit överkänslig för smärta och feltolkar signaler, om exempelvis beröring, som intensiv smärta. Det säger Robert Olin som är professor och expert på de »nya diagnoserna«, ett antal sjukdomstillstånd som bland annat kännetecknas av att det saknas objektiva metoder för att ställa diagnos och att symtomen ofta är subjektiva och ospecifika. Flera av dessa diagnoser är enligt författaren att betrakta som neurosomatiska sjukdomar. I boken beskrivs symtom, diagnos och tänkbara orsaker till bland andra fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Boken riktar sig till alla som i sitt arbete möter personer med dessa symtombilder. Den kan även läsas av patienter och anhöriga.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida