operationssjukvård

De säger nej till att återanvända engångsprodukter

De säger nej till att återanvända engångsprodukter
Inom operation är det viktigt att alla produkter är perfekta. Foto: Getty images.

Medicintekniska engångsprodukter som katetrar, tänger och slangar, bör få återanvändas, föreslår Socialstyrelsen. Nu kommer starka protester – bland annat från operationssjuksköterskorna.

‒ Socialstyrelsens rapport är ett feltänk från början. Engångsprodukter är gjorda för att användas en gång, om vi ska återanvända mer borde vi i så fall gå över till flergångsprodukter.

Det säger Birgitta Gustafsson, som är sammankallande i det vetenskapliga rådet för RFop, Riksföreningen för operationssjukvård. Hon har arbetat som operationssjuksköterska sedan 70-talet och sett många trender genom åren – och hon är bestämd:

Birgitta Gustafsson, operationssjuksköterska
Birgitta Gustafsson är numera pensionerad, men har arbetat som operationssjuksköterska i många år.

‒ Inom operation ska man inte återanvända något. Vi har jobbat hårt i många år för att få bort återanvändningen av engångsprodukter. Vi är oerhört måna om att allt ska vara perfekt, inget får gå fel när man står där med en öppen patient, säger Birgitta Gustafsson.

EU skärper lagstiftningen

Bakgrunden till diskussionen är att Socialstyrelsen fått i uppdrag av Socialdepartementet att se över om det ska bli tillåtet att medicintekniska engångsprodukter reprocessas och återanvänds. I maj 2021 införs nämligen en skärpt EU-lagstiftning som gör att det inte längre blir tillåtet att återanvända engångsprodukterna om det inte finns ett nationellt undantag.

Reprocessing

Åtgärder som vidtas för att en begagnad produkt ska kunna återanvändas: rengöring, desinfektion, sterilisering, provning och återställande av funktioner.

I den omfattande utredningen från Socialstyrelsen dras slutsatsen att det finns förutsättningar för att på ett patientsäkert sätt lagstifta om att tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter.

Det här förslaget orsakar nu starka protester från flera håll. En egen motrapport har tagits fram av Operationssjuksköterskornas förening, Steriltekniska föreningen, Swedish Medtech och Medea. De riktar skarp kritik mot Socialstyrelsens förslag på flera punkter.

De står bakom motrapporten

RFop, Riksföreningen för operationssjukvård, som är en professionell sammanslutning av legitimerade sjuksköterskor inom den perioperativa omvårdnaden.

Steriltekniska föreningen, branschförening för alla som jobbar i eller har anknytning till sterilteknisk verksamhet.

Swedish Medtech, branschorganisation för de medicintekniska företagen i Sverige med 200 medlemsföretag.

Medea, branschorganisation för medicintekniska konsulter.

‒ Den viktigaste anledningen till att Sverige, som de flesta andra europeiska länder, måste förbjuda återanvändning av engångsprodukter är patientsäkerheten. Det vetenskapliga läget är oklart och vi anser att det inte är visat att återanvändningen är säker, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för branschorganisationen Swedish Medtech.

Varken frågan om patientsäkerhet eller etiska frågeställningar har belysts tillräckligt i Socialstyrelsens rapport, enligt författarna till motrapporten. De pekar bland annat på att professionerna inom vården kan ställas inför svåra etiska avgöranden: vem ska få en ny produkt och vem ska få en återanvänd?

Återanvändning sker redan i dag

Redan i dag återanvänds engångsprodukter inom vården i nästan alla regioner. Slangar, tänger, borrar, elektroder, masker och filter hör till sådant som återanvänds i mindre utsträckning. Det görs i större utsträckning inom elektrofysiologiska undersökningar och behandlingar där det handlar om diagnostiska katetrar och ablationskatetrar. Inom ortopedin handlar det framför allt om att återsterilisera produkter som inte har använts till exempel vid en operation.

När sjukhusen återanvänder engångsprodukter ska de göra riskanalyser, dokumentera och formellt överta ansvaret för produktens säkerhet. Det här fungerar mindre bra på de flesta håll enligt Socialstyrelsens rapport. Och om Sverige ska kunna leva upp till de nya, skärpta kraven måste hälso- och sjukvården göra stora ansträngningar för att bli bättre på att efterleva reglerna, sägs det i rapporten.

Ekonomi och miljö

Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för Swedish Medtech.
Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för Swedish Medtech. Foto: Bosse Johansson.

Det främsta argumenten för att återanvända engångsprodukter är att sjukvården kan spara pengar. Ett annat argument är att det är positivt för miljön, enligt Socialstyrelsen. Men motrapporten ifrågasätter båda de här argumenten. Hanteringen för att kunna återanvända en produkt kostar också pengar och påverkar miljön. Att återanvända engångsprodukter kan också visa sig bli dyrt i längden om patienter kommer till skada.

‒ Det här är inte utrett tillräckligt i Socialstyrelsens rapport. Vi skulle vilja vända på det och säga att vi har inte råd att återanvända engångsprodukter, vare sig ekonomiskt eller moraliskt, om man ser till patientens liv och hälsa, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida