Mödrahälsovård

De ska kunna sätta in spiral på 20 minuter

De ska kunna sätta in spiral på 20 minuter
Barnmorskorna på Haninge barnmorskemottagning tycker snarare att de behöver bli fler. Lisa Andersson sitter på andra plats från höger. Bild: privat

Barnmorskorna på mottagningen i Haninge är oroliga. Dålig ekonomi har lett till att bemanningen måste bantas, och att de får kortare tid för sina arbetsuppgifter – som att sätta in spiraler.

18 november 2021

Under pandemin har fler besök blivit digitala, drop-in-verksamheten har stängts och de flesta cellprov görs i hemmet. Det har lett till sämre ekonomi på de 17 barnmorskemottagningarna i Region Stockholms södra område.

Därför måste bemanningen skäras ned med omkring sju barnmorsketjänster sammanlagt, och tiden för arbetsuppgifterna pressas ihop. Det ska lösas genom omflyttningar av barnmorskorna och rotation till förlossningskliniker för de som vill.

En av de större mottagningarna är Haninges, där barnmorskorna sedan tidigare har tagit upp med sina chefer att de är stressade och har hög belastning. Därför slog det nu ned som blixten att de måste bli färre.

Barnmorskorna menar att de snarare skulle behöva vara fler.  

– Vi har redan mycket flextid, och övertid samlas också på flexkontot. Vi har fått höra det här om vår ekonomi hela året och försöker arbeta snabbare. Men det är svårt när man arbetar med människor, säger Lisa Andersson, barnmorska och förtroendevald i Vårdförbundet på Haninges barnmorskemottagning.

Diskussioner har förts mellan arbetsgivaren, facket och personalgruppen om hur kostnaderna kan minskas och arbetet effektiviseras. Det gäller alla de 17 barnmorskemottagningarna.

För två veckor sedan fick personalen ett mail från ledningen. Där kom det fram att sex till sju mottagningar har för många barnmorskor och att ledningen på grund av ekonomin behöver skära ned med sammanlagt sju tjänster. Haninges barnmorskemottagning behöver minska med en knapp tjänst.

– Vi har blivit omskakade och ledsna av det här, speciellt på de mottagningar som nämns. Vi har haft fulla tidböcker under pandemin. Även de digitala besöken tar sin tid för oss. Vi har fått kortare besökstider och har krävande administration i olika journalsystem.

Hon menar att barnmorskorna saknar uppbackning från verksamhetschefen.

– Vi behöver någon som visar uppåt att vi behöver mer resurser. Vi barnmorskor är oroliga för att vårdkedjan mellan barnmorskemottagning, förlossning och eftervård kan skadas om vi får högre arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö, och därmed kvinnorna som är våra patienter, säger Lisa Andersson.

Insättning av spiral

En hel del ska i stället gå fortare nu. Lisa Andersson tycker att det är oacceptabelt att barnmorskorna fått minskad tid att sätta in spiral, från tidigare 30 minuter per besök, till dagens 20 minuter.

– Det är för hetsigt. Vi behöver kunna ta det lugnt med kvinnorna, som även om de fått information i förväg, kan ha frågor och vara nervösa, säger Lisa Andersson.

Nu ska barnmorskor omflyttas inom mottagningarna. Enligt Vårdförbundet kan även andra verksamheter inom länets sjukvårdsområde bli aktuella, som ungdomsmottagningar, vårdcentraler och psykiatri.

– Vi tycker att det är märkligt att organisationen inte dragit i bromsen tidigare utan fortsatt att rekrytera. Det känns inte som om de haft koll på ekonomin.

Lisa Ryding är verksamhetschef för alla barnmorskemottagningarna och förklarar att neddragningen beror på att uppdraget förändrats i Stockholm.

– Många söker sig till digital preventivmedelsrådgivning, till oss, men även till andra vårdgivare. De flesta kvinnor tar nu cellprov genom ett hemtest. Sammanlagt har vi det sista året haft 17 000 färre besök än året innan, så det är ganska mycket.

Drop-in öppnas åter upp

Nu öppnar drop-in-mottagningarna igen. En viss osäkerhet finns inför vinterns smittspridning av covid.

– Vi kommer inte kunna ha hur många patienter som helst i väntrummet. Men vi ser ett nytt sökmönster, patienterna vill inte komma på drop-in utan på bokade tider. De lättare besöken har flyttats till det digitala och där har ersättningen inte hängt med, vilket är en del i att ekonomin försämrats.

Hon berättar att vissa av mottagningarna inte når upp till 100 gravida inskrivna per barnmorska och år, vilket till stor del också sammanfaller med de mottagningar som inte går ihop ekonomiskt.

– Då är man lite för många på de mottagningarna och vi behöver minska tjänsterna. Men ingen blir av med jobbet, det har vi varit jättetydliga med och det försöker vi säga varje dag. Uppsägning har det aldrig varit tal om. Vi minskar enbart bemanningen med frivilliga lösningar. Några medarbetare har tidigare sagt att de gärna testar något annat, till exempel att rotera till förlossningen. Tidigare har vi behövt säga nej, men nu har vi möjlighet att säga ja, säger Lisa Ryding.

Tidskrävande administration

Hon håller med Vårdförbundet om att administrationen för barnmorskorna är tidskrävande.

– I möjligaste mån har vi växlat av till administratörer. Men mycket av det som dokumenteras och registreras, i journaler och betalningssystem, kräver barnmorskornas kompetens, säger Lisa Ryding.

Hon har också förståelse för att tiden för att sätta in spiral nu är kortaste laget, och hoppas att de på sikt kan gå tillbaka till den tidigare tiden på en halvtimme.

Lisa Ryding känner väl till att barnmorskorna inte tycker att tiden räcker till generellt.

– De ska inte uppleva arbetet stressande, det försöker vi jobba bort. Just Haninge är en stor mottagning, där vi jobbar med patientflödena. Vi kikar på liknande mottagningar, som kanske fungerar bättre och där personalen inte är lika stressad, säger hon.

Både Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet har ställts sig oeniga med arbetsgivaren i de samverkansmöten och risk- och konsekvensanalyser som gjorts inför minskningen av personal.

– Arbetsgivaren beskriver det som om förflyttningarna bara varit frivilliga, och det stämmer inte fullt ut. Personalen kan ha blivit lockade att gå ned i tjänstgöringsgrad och gjort det av lojalitet, snarare än att det varit deras egen idé, säger Lisa Andersson, Vårdförbundets förtroendevalda.

Hon tycker också att arbetsgivaren borde tagit fram en anställningsform för de som vill rotera till förlossningen, där behovet är stort på barnmorskor just nu.

– Mina kollegor har fått gå ned i tid, och sedan börja vikariera på timanställning på förlossningen. Det är ingen trygg form av anställning. Om intresset är stort från båda håll borde det här gå att lösa med en vettig anställningsform, säger fackets Lisa Andersson.

Hon är ännu mer orolig för mottagningarnas kommande situation efter att nästa års budget presenterats på en arbetsplatsträff, då fler barnmorsketjänster kommer försvinna, exempelvis genom att pensionavgångar inte ersätts med nyrekrytering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida