De tar upp ”avgörande situationer”

”Avgörande situationer” är de tillfällen när barnmorskor eller andra inom sjukvården ställs inför händelser som de inte kunnat läsa på eller träna sig inför. I studiecirkelns form diskuterar medlemmarna sina erfarenheter av avgörande situationer.

14 april 1997

Slutenvårdsplatser, dagplatser, specialistmottagning. På avdelning C23 på Karolinska sjukhusets kvinnoklinik har man allt. De sjutton barnmorskorna (tretton dag, fyra natt) får jobba med det mesta. Så de har en hel del att prata om när de träffas till diskussion i Vårdförbundet SHSTFs cirkel Tillsammans lyfter vi .

– Det har varit bra diskussioner, säger Lena Säll, en av avdelningens barnmorskor. Vi har pratat om till exempel introduktion och rotationstjänstgöring. Vi har fått i gång diskussioner om hur vi jobbar på avdelningen och på kliniken.

Än så länge har den grupp som Lena ingår i inte kommit mer än halvvägs i studiematerialet. De spännande diskussionerna om egna upplevelser av så kallade avgörande situationer, det vill säga när man hamnat i lägen som inte lärts ut vare sig i läroboken eller under praktiken, återstår ännu. Men på hälso- och sjukvårdsstämman får vi veta mer. Då ska barnmorskorna från Karolinska sjukhuset berätta om vad de kommit fram till i cirkelarbetet.

– Jag skulle kanske gå dit och lyssna, säger deras avdelnings-föreståndare Kajsa Westlund.

Hon har understött cirkelarbetet men hållit sig utanför själva cirklarna. Men tycker att de samtal som uppstod spontant när studiematerialet kom var intressanta.

– Jag fick veta sådant jag inte visste om några av mina kolleger som jag arbetat ihop med länge, berättar hon. Och jag hoppas att de kommer att ha bra diskussioner om det som är viktigt: ”Vad är väsentligt i mitt arbete?”

Den presentation av sitt cirkelarbete som barnmorskorna från Karolinska sjukhuset gör, ingår i ett block under huvudrubriken Dela med dig av din yrkesskicklighet  på hälso- och sjukvårdsstämman i april. Målet med seminariet är att presentera en metod för att beskriva det man faktiskt gör i sin yrkesutövning som sjuksköterska eller barnmorska.

Professor Cecilia Davies från Milton Keynes, England, inleder seminariet. Andra inslag är en presentation av studiematerialet Tillsammans lyfter vi och hur man kan använda de erfarenheter av avgörande situationer som kommer fram i cirkelarbetet runt om i landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida