De vill ta kommandot

De vill ta kommandot
Marie Nora Roald och Anne Lindgren Bernt, tidigare respektive nyvald ordförande för den inter­nationella yrkesorganisationen, siktar framåt. Foto: Anders Olsson

Framtidens laboratorier kommer att vara ännu mer automatiserade än i dag, samtidigt som patientnära teknik blir tillgänglig för allt fler. Biomedicinska analytikerna vill vara med och styra.

6 november 2018

— Vi måste hela tiden vara beredda på att anpassa oss till en ny verklighet. Det är bara genom att följa med i utvecklingen som vi som profession kan vara med och ställa krav och få en viss kontroll över utvecklingen.?

Det säger norska Marie Nora Roald som under de senaste två åren varit ordförande i biomedicinska analytikernas internationella yrkesorganisation IFBLS. Vid hennes sida sitter Vårdförbundets förbundsombudsman Anne Lindgren Berndt från Sverige. I samband med årets IFBLS-kongress i italienska Florens i slutet av september valdes hon till ny ordförande för de kommande två åren.?

På kongressen höll de en gemensam workshop om framtida trender inom den biomedicinska laboratorievetenskapen. Båda är övertygade om att automatiseringarna och centraliseringarna av laboratorierna kommer att fortsätta i oförminskad takt.?

Samtidigt ser de framför sig hur användandet av patientnära analyser, kroppsnära tekniker och olika it-baserade system för egenmätning successivt kommer att förändra laboratorie­medicinen i grunden.??

I framtiden kommer patienternas makt att öka. De kan tack vare ny teknik och nya sätt att kommunicera skaffa sig medicinska kunskaper som tidigare var omöjliga att ta till sig utan en gedigen medicinsk utbildning. De kan också göra en rad medicinska analyser på sig själva som förr bara kunde utföras av professionell vårdpersonal.

?— Den tid när hälso- och sjukvården var allsmäktig är förbi, säger Marie Nora Roald.

?Farorna är många. Utan medicinsk kunskap är det lätt att svaren feltolkas, över- eller underdrivs. Vem tar ansvar för att den nya tekniken är kvalitetssäkrad och verkligen mäter det den ska? Och hur ska sjukvården hantera all den medicinska information som patienterna på egen hand skaffar sig och begär behandling för??

Men det finns också stora fördelar, menar Marie Nora Roald och Anne Lindgren Berndt. Inte minst i utvecklingsländer, som hittills saknat resurser att erbjuda sina medborgare de diagnostiska verktyg som vi i väst ofta tar för självklara.??

— Egentligen är framtiden redan här. Men vi tror att de här trenderna kommer att förstärkas. Med kunskaper på det här området kan IFBLS som organisation bidra till en positiv utveckling i ett större globalt sammanhang, säger Anne Lindgren Berndt.?

Som exempel på det inflytande organisationen har nämner hon IFBLS scientific network of experts. Det är ett nybildat nätverk av frivilligt anslutna biomedicinska analytiker från hela världen med specialistkompetens inom samtliga laboratoriediscipliner. De kan exempelvis ställa upp när Världshälsoorganisationen, WHO, behöver experthjälp i frågor som rör biomedicinska analytikernas arbetsfält. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida