Val 2022

De vinner valet – om vårdpersonalen får välja

De vinner valet – om vårdpersonalen får välja
Många velade fortfarande när de – tidigare i somras – svarade på Vårdfokus enkät. 31 procent visste då inte vilket parti de skulle ge sin röst i höstens riksdagsval. Foto: Getty Images.

Om Vårdförbundets yrkesgrupper fick avgöra valet skulle även nästa regering bli röd. De blå partierna har betydligt lägre stöd än hos befolkningen i stort. Förutom vården klappar kårens hjärta extra hårt för skolan och äldreomsorgen.

Regeringen sitter kvar och precis som i dag behöver Socialdemokraterna stöd från rödgrönt håll och från mittenpartierna. Så blir det om Vårdförbundets medlemmar får bestämma, visar Vårdfokus enkät till sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Men många velade fortfarande när de – tidigare i somras – svarade på enkäten. 31 procent visste då inte vilket parti de skulle ge sin röst i höstens riksdagsval.

En förklaring till den stora mängden osäkra väljare kan vara att väljare generellt är mer otrogna i dag, säger Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap som leder valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.

– Numera är väljarna åsiktsröstare. Man röstar på ett parti som tycker som man själv. Därför gillar människor i dag att fylla i valkompasser, där de får reda på vilket parti som bäst stämmer med deras åsikter. I många andra länder är det inte så, utan man är och förblir en stark anhängare av ett parti, som exempelvis i USA, där många håller sig stenhårt till Demokraterna eller Republikanerna, säger han.

Så förhöll sig svenskarna också till partierna tidigare.

– Man hade sitt parti. Om partiet ändrade uppfattning, så hängde deras väljare med. Nu börjar man i stället snegla på andra partier.

Män står längre till höger, kvinnor är grönare och mer generösa gällande invandring och integration.

Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap

Henrik Oscarsson ser tre huvudsakliga faktorer bakom det starka stödet för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vårdfokus enkät: Kön – en stor majoritet av Vårdförbundets medlemmar är kvinnor – utbildningsnivå och regional eller kommunal anställning.

– Kvinnor röstar oftare rödgrönt än män. Likadant högskoleutbildade, och de som är anställda i regioner och kommuner.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Undersökningsföretaget Novus mäter varje månad partisympatierna i landet. I den mätning som gjordes i början av sommaren fick det röda blocket ett något högre stöd än det blå – precis som i Vårdfokus enkät.

Det som sticker ut mest med Vårdförbundets yrkesgrupper är att sympatierna är markant lägre för det blåa blocket. Om de fick välja regering vore oppositionen chanslös. I Vårdfokus enkät når Moderaterna endast 9,2 procent – att jämföra med 21,5 procent i hela befolkningen vid samma tidpunkt. Sverigedemokraterna lockar endast 6,2 procent bland Vårdförbundets medlemmar, jämfört med 18 procent i befolkningen som stort.

– Män står längre till höger, kvinnor är grönare och mer generösa gällande invandring och integration. Det är sakfrågor och värderingar som gör stora skillnader för Sverigedemokraterna. SD har extremt svårt att nå kvinnor, säger Henrik Oscarsson.

I Vårdfokus enkät har vi också ställt frågan om vilka politiska frågor som är viktigast. Föga förvånande hamnar sjukvården i topp bland Vårdförbundets medlemmar. Där är de eniga med befolkningen i stort.

Däremot kan vårdpersonal och befolkningen i stort ha olika anledningar till att de vill se satsningar på sjukvården, även om målet i slutänden är detsamma: en god och säker vård.

– För de som arbetar i sektorn handlar det mycket om villkor och löner. I allmänheten är de flesta mycket nöjda med vården och förtroendet är högt. När man väl kommer in får man vård i toppklass och är nöjd. När allmänheten uppmärksammar problem så handlar det om tillgänglighet och vårdköer, säger Henrik Oscarsson.

Bland befolkningen i stort hamnar lag och ordning på andra plats följt av invandring/integration. Vårdförbundets medlemmar lyfter i stället upp området skola och utbildning som den näst viktigaste politiska frågan.

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?

Sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor
och biomedicinska analytiker:
Befolkningen i stort:
1SjukvårdenSjukvården
2Skola och utbildningLag och ordning
3Lag och ordningInvandring/integration
4Miljö och klimatSkola och utbildning
5ÄldreomsorgMiljö och klimat
6Invandring/integrationEnergipolitik
7PensionerLandets ekonomi
8FörsvaretÄldreomsorg
9Landets ekonomiFörsvaret
10EnergipolitikSysselsättning/arbetslöshet
Källor: Vårdfokus enkät, juni 2022, och Novus, juni 2022.

Återigen kan förklaringen finnas i skillnaden mellan könen.

– Män och kvinnor gör olika bedömningar. Lag och ordning står högre i kurs hos män. Ett annat exempel på en skillnad mellan grupper är att unga lyfter klimatet högre, säger Henrik Oscarsson.

Äldreomsorgen är också en fråga som Vårdförbundets medlemmars hjärtan bultar extra starkt för. Frågan kommer på femte plats jämfört åttonde plats i riket. Många i vården tar hand om äldre patienter och ser behoven av en värdig omsorg den dagen ork och hälsa tryter på ålderns höst.

En stor kartläggning som Göteborgs universitet har gjort visar att kvinnor tycker att sjukvård, välfärd och äldreomsorg är viktigare områden än män gör. De lite äldre, över 61 år, tycker – kanske rätt naturligt – att äldreomsorgen är viktigare än vad 30-åringarna gör.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida