Decentraliserar utvecklingsavtal

8 maj 2000

DALARNA/GÄVLEBORG. De två landstingen i Dalarna och Gävleborg ska tillsammans med Vårdförbundets två lokala
avdelningar arbeta fram ett nytt medbestämmandeavtal, kallat utvecklingsavtal, kopplat till verksamhetsutvecklingen. Tanken är ett centralt ramavtal och att varje arbetsplats sedan utifrån detta ska utforma sitt eget avtal. Konsekvensen kan bli en lång rad avtal med olika innehåll i de två landstingen. I den centrala gruppen sitter företrädare för de två landstingen och Vårdförbundets två lokala ordförande, Ann-Christine Wagnås i Dalarna och Anna-Karin Eklund, Gävleborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida