Delegation reser till WHO-konferens

5 juni 2000

Det är nu klart vilka som ingår i den svenska regeringsdelegation som reser till WHO-konferensen
i München i juni om sjuksköterskors och barnmorskors yrkesfunktion i folkhälsoarbetet. De som åker är departementssekreterare Helen Dahl-Fransson från socialdepartementet, avdelningsdirektör Bo Lindblom från Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning, åtföljd av Sveriges chief nurse Ann Bonnair, Socialstyrelsen, samt Eva Fernvall. Eva Fernvall reser som representant för yrkesfunktionerna sjuksköterska och barnmorska, inte som ordförande i Vårdförbundet.

Sedan ett antal år tar regeringen alltid med berörda yrkesorganisationer i alla WHO-sammanhang som rör vårdfrågor. Hittills har den svenska regeringen varit tämligen ensam om att göra så. Men den här gången har de internationella sjuksköterske- respektive barnmorskeorganisationerna (ICN och ICM), som är medarrangörer till WHO-konferensen, uppmanat de 51 länderna i Europaregionen att ta med representanter för yrkesorganisationerna i sina delegationer. Dessutom skickar ICN och ICM förstås sina egna representanter.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida