Delpension i statligt avtal

Delpension blir möjlig i nytt statligt avtal, men ingen garanteras en bestämd nivå.

7 oktober 2002

Till skillnad mot det gamla avtalet (pa 91) som garanterade en viss procent, bygger det nya på att arbetsgivaren varje år avsätter en viss summa pengar i förhållande till vars och ens lön och enligt den anställdes önskemål.

Konsekvensen blir att ingen i förväg vet hur hög pensionen blir.
I korthet innehåller det nya avtalet bland annat följande:

* Arbetsgivaren avsätter varje år 2,3 procent av lönen (fast lön och andra kontanta avlöningsförmåner, dock inte övertidsersättning eller kostnadsersättningar) från och med den månad den anställde fyller 23 år (det gamla avtalet gällde från 28 år).

* Ytterligare 1,9 procent avsätts från 28 års ålder ? totalt blir det då 4,2 procent.

*För inkomster över 7,5 basbelopp (i dag 291 000 kronor) gäller bestämda procentersättningar.

* Det finns möjlighet att gå i pension vid 61 års ålder, men då blir pensionen lägre.

* Det finns även möjlighet till delpension när man fyller 61 år. Något liknande finns ännu inte i något annat pensionsavtal.

* Avtalet gäller inte den som är född 1942 eller tidigare.

* Speciella övergångsregler gäller för anställda födda 1943?1972.

Det nya avtalet träder i kraft vid årsskiftet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida