Deltidsanställda får heltid

5 oktober 1998

VÄSTERBOTTEN. Diskussionerna om deltidstjänster
i Skellefteå fortsätter. Arbetsgivaren och Vårdförbundet har inte varit eniga om tolkningen av den överenskommelse som slöts i somras (att tillsvidareanställda deltidare skulle erbjudas heltid och att 20 vikarier ska få fast tjänst). I avvaktan på en översyn av arbetsorganisation och arbetstider får 20 tillsvidareanställda deltidare heltid och ett 20-tal vikarier fast tjänst på halvtid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida