Demens

3 september 2001

Författare Demensförbundet
Titel Anhörigboken
112 sidor
Förlag Demensförbundet 2001
Cirkapris 80 kronor

Vad svarar man den dementa som vill »åka hem«? Att åka hem kan betyda hem till det egna hem man hade innan demensboendet, men det kan också betyda hem till en trygghet som en gång fanns hos mamma och pappa i barndomshemmet. Den och många andra frågor ger Anhörigboken svar på. Det är en praktisk och informativ bok om demens och, som titeln säger, riktad till anhöriga. Olika demenssjukdomar och hur de kan yttra sig, utredning och behandling beskrivs kortfattat. Den dementa, och kanske framför allt de anhöriga, ställs ofta inför mycket svåra situationer och val när en demenssjukdom konstateras. Avsnitten om den dementes behov, hjälpmedel, lagstiftning och de närståendes behov är därför mycket angelägna. Eftersom det händer mycket både när det gäller vård, behandling och lagstiftning är denna uppdaterade utgåva välkommen. Boken kan också användas av vårdpersonal inom demens- och äldrevård, som ett komplement till den information som ges till närstående från vårdens sida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida