Demens

8 april 2002

Författare Helene Wallskär och Kerstin Lundström
Titel När mamma eller pappa blir demenssjuk. Unga anhöriga berättar
41 sidor
Förlag Socialstyrelsen 2001
Cirkapris 51 kronor
ISBN 91 7201-600-0

Evas tonårstid präglades av ansvar för familjen. Det var hon som storhandlade, lagade mat och lugnade mamman på nätterna. Flera år senare fick mamman diagnosen Alzheimers sjukdom. För ett barn eller en tonåring innebär en förälders demenssjukdom att hela tillvaron förändras eller till och med rasar. Är den sjuka föräldern dessutom ensamstående blir barnets ansvar orimligt. I den här rapporten, som är en av flera projektredovisningar inom Anhörig 300-projektet, berättar fem unga vuxna om sina upplevelser av när en förälder får en demenssjukdom. Att föräldern drabbas i relativt unga år gör situationen än mer komplex; det är svårt att förstå vad som håller på att ske, både för barnet självt och för omgivningen. Det omhändertagande som en ung demenssjuk skulle behöva saknas ofta. Det är skakande läsning som visar att samhällets stöd till unga människor med en demenssjuk förälder inte är tillräckligt. Rapporten kan läsas av såväl anhöriga som personal och beslutsfattare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida