Demens

Ola PolméHur ska vi bemöta demenssjuka? En handbok för vårdpersonal och anhöriga68 sidor. Bokförlaget Kommunlitteratur 2008www.kommunlitteratur.se ISBN 978-91-7251-071-5

30 maj 2008

Det är inte lätt för en dement att förstå varför en – för honom okänd – person plötsligt tar i honom och tillrättavisar honom för något han tydligen har gjort fel. Som att kissa i blomkrukan. Och det är inte enklare för anhöriga eller vårdpersonal att veta hur man ska bemöta den demente för att inte skapa ännu mer förvirring i situationen. Eftersom den demente oftast reagerar känslomässigt, i stället för intellektuellt, uppstår det lätt konflikter i mötet med en frisk individ. Det gäller att tillrättavisa och leda med vänlig röst och skapa förtroende och ge den demente en känsla av betydelse.

När det gäller dementa på specialboende, är det viktigt att personalens goda bemötande även omfattar besökare och anhöriga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida