Demenssjuksköterskor bör finnas överallt

1 december 2003

Inrätta tjänster för demenssjuksköterskor i kommuner och primärvård. Den uppmaningen kommer från demensarbetsgruppen som i oktober presenterade sin rapport. Det finns ett stort behov av spetskompetens med demenskunskap, säger arbetsgruppen. Viktiga funktioner som lyfts fram är demenssjuksköterskan och demensteam. I januari startar socialdepartementet,
Kommunförbundet och Landstingsförbundet en utbildning för demensteam. Sista ansökningsdag är den 1 december.

Rapporten På väg mot en god demensvård. Samhällets insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga finns att läsa på socialdepartementets hemsida www.social.regeringen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida