Demensutbildning i cirkelform

3 juni 2005

Vårdalinstitutet tar studiecirkeln till hjälp för att göra vårdpersonalen bättre på att vårda personer med demens.

Studiecirkeln består förstås av personer som möter varandra under en serie träffar med diskussioner. Men från Vårdalinstitutets hemsida kan de nu hämta en hel del av det underlag de kan ha nytta av under sina diskussioner. Det första cirkelmaterialet – Att leva med och vårda personer med demens – lades ut på hemsidan i april; fler kommer att följa.

Vårdalinstitutets studieplan för fem träffar kan laddas ner från institutets hemsida, men man kan också få den hemskickad till sig i pappersform. Innehållet i cirkeln bygger på det som kallas tematiska rum. Förutom det rum som handlar om demens finns också ett om etik och ett om näring och ätande. I oktober kommer ett tematiskt rum om smärta.

– Det här är vårt bidrag till den arbetsplatsintegrerade utbildningen, säger Anna Brümmer, ansvarig för nätcirkeln på Vårdalinstitutet.

Hon berättar också att institutet inom kort kommer att erbjuda cirkelledarutbildning, riktad till Västra Götalandsregionen och Region Skåne, som är med och finansierar institutets verksamhet.

www.vardalinstitutet.net

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida