Demensvård

20 maj 1997

Författare Kerstin Lundström
Titel Glömmer, glömmer ej … (Elevbok och lärarhandledning)
51 sidor + 55 sidor
Förlag Liber 1995
Cirkapris 270 respektive 250 kronor
ISBN 91-634-1380-9

Detta är ett kursmaterial i två delar om vad demens är och vilken livssituation de demenshandikappade och deras anhöriga har. Vad som ingår i en demensutredning beskrivs liksom olika omvårdnadsformer som hemtjänst, gruppboende, dagvård och korttidsvård. En kort genomgång ges också av det normala biologiska och psykologiska åldrandet. Kerstin Lundström är sjuksköterska och konsult i demensfrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida